Tiráž

Vydavatelem www.izolace.cz je společnost A.W.A.L. s.r.o., expertní a projektová kancelář - stavební izolace a stavební fyzika. Portál izolace.cz patří mezi nejnavštěvovanější zpravodajské stavební servery a je největším zpravodajsko-technickým serverem v oblasti stavebních izolací v České republice. Páteří portálu izolace.cz jsou vyvážené odborné informace z oboru stavebních izolací, které jsou zpracovány ve vysoké technické a odborné úrovni. Technické články jsou doplněny informacemi o připravovaných akcích v dané oblasti na domácí půdě i ve světě. Nechybí ani poradenský servis, fotogalerie, informace z oblasti stavební legislativy a další. Komplexnost celého projektu doplňují rozsáhlé informační databáze specializovaných firem v oboru stavebních izolací a databáze výrobků ze zmíněné oblasti.

Copyright © 2000 - 2005, A.W.A.L. s.r.o.

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen k osobnímu využití. Bez předchozího písemného souhlasu A.W.A.L. s.r.o. je zakázána jakéholi další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo částí materiálu zveřejněného na stránkách portálu izolace.cz, a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty, SMS zpráv, MMS zpráv a včetně zahrnutí do rámců či překopírování do vnitropodnikové či jiné privátní sítě a včetně uchovávání v jakýchkoli databázích.

Ochrana osobních dat

A.W.A.L. s.r.o. zaručuje všem čtenářům svých publikací ochranu jejich osobních údajů. Společnost A.W.A.L. s.r.o. nesbírá žádné osobní údaje, které jí čtenáři sami dobrovolně neposkytnou.