O webu

Internetový portálů izolace.cz je odborný web soustřeďující informace z oboru stavebních izolací a stavební fyziky.

Stavební fyzika je soubor teoretických oborů zajišťující funkčnost stavby od akustiky (stavební) až po tepelnou techniku.

Stavební izolace je soubor výrobků nebo činností pro naplnění požadovaného stavu stavby

Vydavatelem a provozovatelem potrálu.izolace.cz je společnost A.W.A.L. s.r.o., expertní a projektová kancelář, která se profesně v oblasti stavebních izolací a stavební fyziky pohybuje již od roku 1996.

Portál izolace.cz je nejstarší webový portál s touto problematikou. Založen byl v roce 2000 a patří mezi nejnavštěvovanější stavební servery a je největším nezávislým servrem v oblasti stavebních izolací v České republice.

Páteří portálu izolace.cz jsou odborné informace od předních odborníků v této oblasti, které jsou doplněny informacemi od významných dodavatelů na trhu. Základní informace mohou čerpat jak projektanti, tak běžní zájemci o izolace, kterým je zejména určena poradna. Část informací se cíleně zaměřuje na studenty středních a vysokých škol se stavebním zaměřením.

Základní identifikace

izolace.cz
ISSN 1213-6395

Provozovatel:
A.W.A.L. s.r.o.
Eliášova 20 
160 00 Praha 6
IČ 64944603
Tel.: +420 224 320 078
Fax: +420 224 317 681
e-mail: info@izolace.cz
URL: http://www.izolace.cz

Copyright

Autorská práva k jednotlivým článkům a v nich uveřejněných fotografií mají jejich autoři nebo vydavatel a provozovatel portálu společnost A.W.A.L. s.r.o. Bez jejich předchozího souhlasu je kromě citace zakázáno jakákoli přebírání publikací, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo částí materiálu zveřejněného na stránkách portálu izolace.cz, a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty, SMS zpráv, MMS zpráv a včetně zahrnutí do rámců či překopírování do vnitropodnikové či jiné privátní sítě a včetně uchovávání v jakýchkoli databázích.

Soubory určené ke stažení jsou volně použitelné, pokud u nich není nakládání s nimi výslovně omezeno. Je dále zakázáno bez souhlasu provozovatele upravovat vzhled či jinak svévolně zasahovat do obsahu.

Ochrana osobních dat

Společnost A.W.A.L. s.r.o. nesbírá žádné osobní údaje, které jí čtenáři sami dobrovolně neposkytnou nebo ty, které jsou nutné pro vzájemnou komunikaci. Provozovatel zaručuje všem ochranu jejich osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Žádné údaje o klientech nejsou poskytovány třetím stranám, pouze těch, které jsou veřejně dostupné na portálu.