Firmy

Firmy: Asociace sdružení

Český svaz stavebních inženýrů

Český svaz stavebních inženýrů (ČSSI) je tvůrčí, stavovské, výběrové a neziskové sdružení stavebních inženýrů a vysokoškolsky vzdělaných odborníků příbuzných oborů činných ve výstavbě v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Usiluje o maximální využití duševního potenciálu stavebních a jim na roveň postavených inženýrů, zastupuje a hájí morální a profesní zájmy svých členů. Sdružuje své členy na základě dobrovolnosti. Je pokračovatelem odkazu a nositelem tradic Spolku inženýrů a architektů v…

Sokolská 1498/15, 120 00 Praha 2

+420 227 090 411

cssi@cssi-cr.cz

www.cssi-cr.cz

Filtr

Kraje