Firmy

Firmy: Inženýrské stavby

KPTECH, s.r.o.

Protikorozní ochrana potrubí, nádrží, mostů železobetonových objektů, aktivní katodická a pasivní ochrana izolací, školení a zkoušky izolatérů potrubí, elektroosmóza - ochrana proti vlhkosti zdiva

Tolstého 1951/5, 702 00 Ostrava

+420 596 617 558

kptech@kptech.cz

www.kptech.cz

INTERSYST plus, s.r.o

Firma Intersystplus, s.r.o. se od začátku svého vzniku zaměřila na dodávky technologií pro aplikaci stříkaných polyuretanů, pur pěn a izolačních membrán polyurea. Od doby vzniku firmy jsme se zúčastnili široké škály školení renomovaných výrobců materiálů a aplikačních strojů (FuturaEurope Itálie).Provádíme tepelné izolace stříkanými pur pěnami s otevřenou a zavřenou strukturou buněk. Hydroizolace pomocí stříkané fólie - POLYUREA.

Stavební 445/2a, 602 00 Brno

+420775615284

info@intersystplus.cz

www.intersystplus.cz

Filtr

Kraje