Magistrát hlavního města Praha

Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1

tel.: +420 236 001 111

e-mail: info@praha.eu
web: www.praha.eu

O firmě

Magistrát v samostatné působnosti hlavního města Prahy plní úkoly uložené Zastupitelstvem hlavního města Prahy nebo Radou hlavního města Prahy a vykonává přenesenou působnost hlavního města Prahy, není-li zákonem svěřena jiným orgánům hlavního města Prahy.

Zařazení firmy

Kraje: Hlavní město Praha
Typ: Instituce: Státní organizace