ČR - Státní energetická inspekce

Gorazdova 1969/24, 120 00 Praha - Nové Město

tel.: +420 224 907 340

e-mail: posta@sei.gov.cz
web: www.cr-sei.cz

O firmě

Státní energetická inspekce je organizační složkou státu, je podřízena ministerstvu a člení se na ústřední inspektorát a územní inspektoráty. Územní inspektoráty jsou vnitřními organizačními jednotkami Státní energetické inspekce. Sídla územních inspektorátů stanoví ústřední ředitel. Od 1.1.2013 se kompetence a kontrolní činnost Státní energetické inspekce mění na základě nového zákona č. 165/2012 Sb.

Zařazení firmy

Kraje: Hlavní město Praha , Středočeský kraj , Jihočeský kraj , Plzeňský kraj , Karlovarský kraj , Ústecký kraj , Liberecký kraj , Královéhradecký kraj , Pardubický kraj , Kraj Vysočina , Jihomoravský kraj , Olomoucký kraj , Zlínský kraj , Moravskoslezský kraj
Typ: Instituce: Státní organizace