Firmy

Firmy

BETTRA, s.r.o.

Sortimentem jsou plynotěsné a vodotěsné průchodky od 1 do 5 bar pro jakékoliv inženýrské sítě. Firma zajišťuje poradenskou činnost a veškerý servis v oblasti montáží.

V Háji 1092/15, 170 00 Praha 7

+420 220 874 790

info@bettra.cz

www.bettra.cz

ABA STAKO s.r.o.

Odstraňování vlhkosti a tlakové vody v konstrukcích, mikrovlnné vysoušení zdiva, chemické tlakové injektáže, statické poruchy staveb, zpevňování podloží staveb, zpevňování betonových konstrukcí, mikropiloty, těsnění průsaků a zpevňování zemních těles

Kosova 2894, 390 02 Tábor

+ 420 381 255 122

aba.tabor@volny.cz

www.abastako.cz

Technická inspekce České republiky

Technická inspekce České republiky vykonává státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení v rozsahu zák. č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Vyhrazenými technickými zařízeními jsou ve smyslu § 6b odst. (1) zák. č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku, která podléhají dozoru podle tohoto zákona. Jsou to technická zařízení tlaková, zdvihací,…

U Balabenky 1908/6, 180 00 Praha 8

222 211 501

info@iti.cz

www.ticr.eu

Filtr

Kraje