Izolace proti radonu - díl 1.

Příručka, kterou si můžete stáhnout po kliknutí na odkaz na konci stránky, pojednává o ochraně nových staveb prostřednictvím protiradonové izolace. Tomuto tématu byla dána přednost proto, neboť protiradonová izolace je opatřením nejčastějším a tvoří i základní díl opatření kombinovaných. Vytvořit dokonalou a trvanlivou protiradonovou izolaci však patří mezi nejobtížnější úkoly. Stačí totiž jediné vadné místo v izolačním systému a ochrana proti radonu končí absolutním nezdarem.

Předložená publikace vyjmenovává požadavky na protiradonové izolace s důrazem na odlišnosti od běžné hydroizolace. Podrobně je popsán výpočet tloušťky izolace, který je pro názornost doplněn dvěma řešenými příklady. Kromě obecných zásad pojednávajících o provádění izolace jsou v příručně uvedeny i jednotlivé materiálové varianty včetně typických detailů izolačního povlaku.

Příručku si můžete stáhnout pokud na následující odkaz kliknete pravým tlažítkem myši a zvolíte "uložit cíl jako..." nebo "save target as..." Při kliknutí na odkaz levým tlačítkem myši se vám soubor rovnou otevře v okně vašeho prohlížeče.

IZOLACE PROTI RADONU - návrh a pokládka u novostaveb 
(formát PDF, 1,30 MB)