"Prknoidní" dřevěné šindele ve Slovinsku

Každá oblast, každý region, má určité technické zvyklosti řešení stavebních objektů a samozřejmě i střešních plášťů, a to i těch plochých šikmých. 

Jednou z těchto zvyklostí, která je odlišná od našeho českého nebo středoevropského systému, jsou dřevěné šindele. Dřevo jako krytina stavebních objektů je historicky velmi časté a šablony, které se z něj vyrábějí – šindele mají svoje pravidla výroby. Zásadně jsou tvarované tak, aby vytvořily co nejtěsnější plochy a zároveň jsou vyráběny štípáním, které zajišťuje větší povrchovou těsnost těchto výrobků než když tyto prvky budou řezané. 

Samozřejmě tyto krytiny byly a jsou historicky používány tam, kde byl dostatek dřeva na výrobu. 

obr.1.jpg

Obr. 1 - celkový pohled na krajinu ve slovinských horách

obr.2.jpg

Obr. 2 - celkový pohled na krajinu ve slovinských horách

Ve Slovinsku, kde jsou Julské Alpy, je splněna podmínka dostatku dřeva, ale systém řešení šikmých šindelových střech je totálně odlišný od našich zvyklostí. Jako krytiny jsou zde použity vícevrstevné dřevěné šablony, ale řezané a netvarované. Tím jsou také způsobeny poruchy těchto střech, které jsou patrné na následujících obrázcích. V důsledku vyšší nasákavosti tohoto materiálového řešení je možné sledovat tvarové změny jednotlivých šablon, jednotlivých dílů, dochází k jejich zvedání a kroucení, což je přímým důsledkem řezových ploch, které jsou výrazně nasákavější než ty štípané. Tyto střechy jsou chudé na detaily, ono je provést v této technologii není jednoduché, takže nároží a hřebeny jsou kryty prkny, kolem komínů jsou drobné klempířské prvky, které jsou ale víceméně jedinou sofistikovanější částí těchto střech.
Tento typ střech se ve slovinských horách provádí dodnes. Ke krajině to patří, ale zřejmě jsou nutné časté opravy, resp. výměny.

obr.4.jpg

Obr. 3 - nově provedená střecha z "prknoidních" šindelů

Pár obrázku dokumentuje tento typ střech i s vadami, kterými jsou postiženy.

obr.5.jpg

Obr. 4 - příklad domu s lehce "prknoidními" šindeli

obr.6.jpg

obr.7.jpg

obr.8.jpg

obr.9.jpg

obr.10.jpg

obr.11.jpg

obr.13.jpgObr. 5-12 - příklady degradace tohoto typu střech

Tyto střechy patří ke krajině, ve které jsou. Samozřejmě mají své vady, ale celkově vypadají moc pěkně a i poruchy jsou estetické.

Anotace

Česky

dřevěné šindele v Julských Alpách