Nové normy 11/2017

Dne 8. listopadu 2017 bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (11/17) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu Izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. prosince 2017.


VYDANÉ ČSN


ČSN EN 13032-4 (36 0456)

kat.č. 503547 
Světlo a osvětlení - Měření a uvádění fotometrických údajů světelných zdrojů a svítidel - Část 4: LED zdroje s paticí, moduly a svítidla
Vydání: 11/2017 
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13032-4 (36 0456) Světlo a osvětlení - Měření a uvádění fotometrických údajů světelných zdrojů a svítidel - Část 4: LED světelné zdroje a svítidla; Vyhlášena: Prosinec 2015 Věstník č. 11/2017 5 24.

ČSN EN 16809-2 (72 7248) 
kat.č. 503591 
Tepelněizolační výrobky - Výrobky vyrobené in-situ z volně sypaného pěnového polystyrenu (EPS) ve tvaru perlí a lepené z pěnového polystyrenu - Část 2: Specifikace pro lepené a volně sypané výrobky po instalaci
Vydání: 11/2017 
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 16809-2 (72 7248) Tepelněizolační výrobky budov - Výrobky vyrobené in-situ z volně sypaného expandovaného polystyrenu (EPS) ve tvaru kuliček a lepené z pěnového polystyrenu - Část 2: Specifikace pro lepené a volně sypané výrobky pro instalaci; Vyhlášena: Červenec 2017