Memoriál Antonína Fajkoše

Společnost pro Memoriál Antonína Fajkoše vyhlašuje již 7. ročník soutěže pro studenty vysokých škol "O nejlepší studentskou práci zaměřenou na STŘECHY".

Soutěž je určena studentům všech vysokých škol v České a Slovenské republice. U všech soutěžních prací je důraz kladen na správnost technického řešení, proveditelnost a přehled zpracování. Do 7. ročníku Memoriálu Antonína Fajkoše lze přihlašovat všechny typy vysokoškolských prací, které byly zpracovány v období od 1. 9. 2016 do 30. 8. 2017.
Soutěžní kategorie: 
Grafická práce na téma STŘECHY 
Textová práce na téma STŘECHY 
Nejzajímavější detail STŘECHY a Titul Junior Star (pro studentské práce nejvýše bakalářského stupně) 

Memoriál připomíná předního odborníka, pedagoga a soudního znalce doc.Ing. Antonína Fajkoše, CSc., který se střechami spojil převážnou část svého profesního života. 

Více informací naleznete na www.memorial-af.cz a na facebooku a v redakci časopisu Střechy-Fasády-Izolace, tel. +420 599 529 752, memorial.af@gmail.com, strechy@mise.cz. 

Soutěžní práce je nutné zaslat do 15. 10. 2017.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne 8. 2. 2018 na 19. ročníku konference Izolace 2018 v rámci veletrhu Střechy Praha.

redakce 

Anotace

Česky

Vzpomínka na významného pedagoga v oblasti střech doc. Ing. Antonína Fajkoše, CSc. formou soutěže o nejlepší studentskou práci zaměřenou na střechy