Nové normy 09/17

Dne 8. září 2017 bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (09/17) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu Izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. října 2017. 

VYDANÉ ČSN 

ČSN ISO 10241-2 (01 0500) 
kat.č. 503266 
Terminologická hesla v technických normách - Část 2: Přejímání normalizovaných terminologických hesel 
Vydání: Září 2017 

ČSN ISO 16254 (01 1686) 
kat.č. 503257
Akustika - Měření zvuku vyzařovaného silničními vozidly kategorie M a N v klidu a za jízdy nízkou rychlostí - Technická metoda 
Vydání: Září 2017 

ČSN EN ISO 10140-1 (73 0511) 
kat.č. 503235 
Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 1: Aplikační pravidla pro určité výrobky; (idt ISO 10140-1:2016)
Vydání: Září 2017 
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 10140-1 (73 0511) Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 1: Aplikační pravidla pro určité výrobky; Vyhlášena: Únor 2017 

ČSN 73 2901 
kat.č. 501944 
Provádění vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů (ETICS)
Vydání: Září 2017 
Jejím vydáním se zrušuje ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) Vyhlášena: Duben 2005 


ZMĚNY ČSN 

ČSN EN ISO 3745 (01 1608) 
kat.č. 503258 
Akustika - Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Přesné metody pro bezodrazové a polobezodrazové místnosti
Vydání: Září 2012
Změna A1 (idt ISO 3745:2012/Amd.1:2017)
Vydání: Září 2017

ČSN EN 14891 (72 2430) 
kat.č. 502696
Vodotěsné výrobky nanášené v tekutém stavu, používané pod lepené keramické obklady - Požadavky, metody zkoušení, posuzování shody, klasifikace a označování
Vydání: Listopad 2012
Změna Z1
Vydání: Září 2017