Nové normy 03/17

Dne 8. března bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (03/17) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro Vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. dubna 2017. 


VYDANÉ ČSN

ČSN EN 13165+A2 (72 7204)
kat.č. 501537
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé polyurethanové pěny (PU) - Specifikace
Vydání: Březen 2017
S účinností od 2018-03-31 se zrušuje ČSN EN 13165+A1 (72 7204) Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé polyurethanové pěny (PU) - Specifikace; Vydání: Květen 2016
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13165+A2 (72 7204) Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé polyurethanové pěny (PU) - Specifikace; Vyhlášena: Prosinec 2016
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13166+A2 (72 7205)
kat.č. 501535
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z fenolické pěny (PF) - Specifikace
Vydání: Březen 2017
S účinností od 2018-03-31 se zrušuje ČSN EN 13166+A1 (72 7205) Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z fenolické pěny (PF) - Specifikace; Vydání: Květen 2016
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13166+A2 (72 7205) Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z fenolické pěny (PF) - Specifikace; Vyhlášena: Prosinec 2016

ČSN EN ISO 16283-3 (73 0511)
kat.č. 501642
Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách in situ - Část 3: Zvuková izolace obvodových plášťů; (idt ISO 16283-3:2016)
Vydání: Březen 2017
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 16283-3 (73 0511) Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách in situ - Část 3: Neprůzvučnost obvodových plášťů; Vyhlášena: Srpen 2016

ZMĚNY ČSN

ČSN EN 13165+A1 (72 7204)
kat.č. 501538
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé polyurethanové pěny (PU) - Specifikace
Vydání: Květen 2016
Změna Z2
Vydání: Březen 2017
Jejím vydáním se zrušuje Změna Z1; Vydání: Prosinec 2016
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13166+A1 (72 7205)
kat.č. 501536
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z fenolické pěny (PF) - Specifikace
Vydání: Květen 2016
Změna Z2
Vydání: Březen 2017
Jejím vydáním se zrušuje Změna Z1; Vydání: Prosinec 2016
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN 73 0532
kat.č. 501643
Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků - Požadavky
Vydání: Únor 2010
Změna Z3
Vydání: Březen 2017
Jejím vydáním se zrušuje Změna Z2; Vydání: Říjen 2014
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN 73 0580-1
kat.č. 501902
Denní osvětlení budov - Část 1: Základní požadavky
Vydání: Červen 200
Změna Z2
Vydání: Březen 2017
Podrobnosti z ÚNMZ


EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

ČSN EN ISO 12572 (73 0547)
kat.č. 501396
Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků – Stanovení propustnosti vodní páry – Misková metoda ; EN ISO 12572:2016; ISO 12572:2016
Platí od 2017-04-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 12572 (73 0547) Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků - Stanovení prostupu vodní páry; Vydání: Červenec 2002
Podrobnosti z ÚNMZ