Nové normy 02/17

Dne 8. února bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (02/17) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro Vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. března 2017. 


VYDANÉ ČSN

ČSN ISO 1996-1 (01 1621)
kat.č. 501459
Akustika - Popis, měření a hodnocení hluku prostředí - Část 1: Základní veličiny a postupy pro hodnocení
Vydání: Únor 2017
Jejím vydáním se zrušuje ČSN ISO 1996-1 (01 1621) Akustika - Popis, měření a hodnocení hluku prostředí - Část 1: Základní veličiny a postupy pro hodnocení; Vydání: Srpen 2004
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 12608-1 (74 6707)
kat.č. 501652
Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro výrobu oken a dveří - Klasifikace, požadavky a zkušební metody - Část 1: Povrchově neupravené profily z PVC-U se světlými povrchy
Vydání: Únor 2017
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12608-1 (74 6707) Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro výrobu oken a dveří - Klasifikace, požadavky a zkušební metody - Část 1: Povrchové neupravené profily z PVC-U se světlými povrchy; Vyhlášena: Září 2016

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

ČSN EN ISO 10140-1 (73 0511)
kat.č. 501355
Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 1: Aplikační pravidla pro určité výrobky+) EN ISO 10140-1:2016; ISO 10140-1:2016
Platí od 2017-03-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 10140-1 (73 0511) Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 1: Aplikační pravidla pro určité výrobky; Vydání: Duben 2011
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 1794-3 (73 7061)
kat.č. 501117
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metody stanovení akustických vlastností - Část 3: Normalizované spektrum hluku silničního provozu; EN 1794-3:2016
Platí od 2017-03-01
Podrobnosti z ÚNMZ