Nové normy 01/17

Dne 6. ledna bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (01/17) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro Vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. února 2017. 


VYDANÉ ČSN

ČSN ISO 362-3 (01 1686)
kat.č. 501458
Měření hluku vyzařovaného jedoucími silničními vozidly - Technická metoda - Část 3: Zkoušení kategorií M a N ve vnitřním prostředí
Vydání: Leden 2017
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 1628+A1 (74 6002)
kat.č. 501412 
Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost proti vloupání - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti při statickém zatížení
Vydání: Leden 2017
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1628+A1 (74 6002) Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost proti vloupání - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti při statickém zatížení; Vyhlášena: Září 2016

ČSN EN 1629+A1 (74 6003)
kat.č. 501413
Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost proti vloupání - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti při dynamickém zatížení
Vydání: Leden 2017
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1629+A1 (74 6003) Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost proti vloupání - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti při dynamickém zatížení; Vyhlášena: Červenec 2016

ČSN EN 1630+A1 (74 6004)
kat.č. 501414
Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost proti vloupání - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti manuálním pokusům o vloupání
Vydání: Leden 2017
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1630+A1 (74 6004) Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost proti vloupání - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti manuálním pokusům o vloupání; Vyhlášena: Červenec 2016


EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

ČSN EN 13119 (74 7200)
kat.č. 501036
Lehké obvodové pláště - Terminologie; EN 13119:2016
Platí od 2017-02-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13119 (74 7200) Lehké obvodové pláště - Terminologie; Vydání: Prosinec 2007