Nové normy 12/16

Dne 8. prosince bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (12/16) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro Vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. ledna 2017. 


VYDANÉ ČSN

ČSN ISO 17743 (01 1512)
kat.č. 501294
Úspory energie - Vymezení metodického rámce použitelného pro výpočet a podávání zpráv o úsporách energie*)
Vydání: Prosinec 2016
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 16724 (72 7108)
kat.č. 501104
Tepelněizolační výrobky pro použití v budovách - Pokyny pro montáž a upevnění pro zkoušení reakce na oheň vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů (ETICS)
Vydání: Prosinec 2016
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 16724 (72 7108) Tepelněizolační výrobky pro použití v budovách - Pokyny pro montáž a upevnění pro stanovení reakce na oheň systémů ETICS; Vyhlášena: Červenec 2016
ČSN EN 15501 ed. 2 (72 7243)
kat.č. 501455
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného perlitu (EP) a exfoliovaného vermikulitu (EV) - Specifikace
Vydání: Prosinec 2016
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 15501 ed. 2 (72 7243) Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného perlitu (EP) a exfoliovaného vermikulitu (EV) - Specifikace; Vyhlášena: Červenec 2016 
S účinností od 2017-09-30 se zrušuje ČSN EN 15501 (72 7243) Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného perlitu (EP) a exfoliovaného vermikulitu (EV) – Specifikace; Vydání: Říjen 2013


ZMĚNY ČSN

ČSN EN 13165+A1 (72 7204)
kat.č. 501292
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé polyurethanové pěny (PU) - Specifikace
Vydání: Květen 2016
Změna Z1
Vydání: Prosinec 2016
ČSN EN 13166+A1 (72 7205)
kat.č. 501293
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z fenolické pěny (PF) - Specifikace
Vydání: Květen 2016
Změna Z1
Vydání: Prosinec 2016

ČSN EN 15501 (72 7243)
kat.č. 501456
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného perlitu (EP) a exfoliovaného vermikulitu (EV) - Specifikace
Vydání: Říjen 2013
Změna Z2
Vydání: Prosinec 2016
Jejím vydáním se zrušuje Změna Z1; Vydání: Červenec 2016

ČSN EN 13501-4+A (73 0860)
kat.č. 501296
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 4: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti prvků systémů pro usměrňování pohybu kouře
Vydání: Únor 2010
Změna Z1
Vydání: Prosinec 2016

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

ČSN EN 1253-3 (13 6366)
kat.č. 500818
Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 3: Hodnocení shody; EN 1253-3:2016
Platí od 2017-01-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1253-3 (13 6366) Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 3: Kontrola jakosti; Vydání: Červenec 2000

ČSN EN 13165+A2 (72 7204)
kat.č. 500798
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé polyurethanové pěny (PU) - Specifikace+); EN 13165:2012+A2:2016
Platí od 2017-01-01
S účinností od 2018-03-31 se zrušuje ČSN EN 13165+A1 (72 7204) Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé polyurethanové pěny (PU) - Specifikace; Vydání: Květen 2016

ČSN EN 13166+A2 (72 7205)
kat.č. 500799
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z fenolické pěny (PF) - Specifikace+); EN 13166:2012+A2:2016
Platí od 2017-01-01
S účinností od 2018-03-31 se zrušuje ČSN EN 13166+A1 (72 7205) Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z fenolické pěny (PF) - Specifikace; Vydání: Květen 2016

ČSN EN 13501-2 (73 0860)
kat.č. 500924
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení+); EN 13501-2:2016
Platí od 2017-01-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13501-2+A1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení; Vydání: Únor 2010

ČSN EN 13501-4 (73 0860)
kat.č. 500925
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 4: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti prvků systémů pro usměrňování pohybu kouře+); EN 13501-4:2016
Platí od 2017-01-01
S účinností od 2018-03-31 se zrušuje ČSN EN 13501-4+A1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 4: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti prvků systémů pro usměrňování pohybu kouře; Vydání: Únor 2010

ČSN EN 13501-5 (73 0860)
kat.č. 500923
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 5: Klasifikace podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru+); EN 13501-5:2016
Platí od 2017-01-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13501-5+A1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 5: Klasifikace podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru; Vydání: Únor 2010

ČSN EN 15269-5+A1 (73 0868)
kat.č. 501318
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 5: Požární odolnost prosklených, závěsových a otočných dveřních sestav a otevíravých oken, v kovovém rámu; EN 15269-5:2014+A1:2016
Platí od 2017-01-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 15269-5 (73 0868) Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 5: Požární odolnost prosklených, závěsových a otočných dveřních sestav a otevíravých oken, v kovovém rámu; Vyhlášena: Srpen 2014

ČSN EN 14019 (74 7210)
kat.č. 500794
Lehké obvodové pláště - Odolnost proti nárazu - Funkční požadavky; EN 14019:2016
Platí od 2017-01-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 14019 (74 7210) Lehké obvodové pláště - Odolnost proti nárazu - Funkční požadavky; Vydání: Únor 2005
ČSN EN 16758 (74 7211)
kat.č. 500793
Lehké obvodové pláště - Stanovení smykové pevnosti spojů - Zkušební metoda a požadavky; EN 16758:2016
Platí od 2017-01-01