Znalec a obalové pláště staveb – poznámky z dennodenního života – konkrétní případy vad a poruch

Úvod referátu

Na úvod našeho příspěvku je možný povzdech „snad už to půjde lépe a kvalitněji“…. Myslíme si, že se nedopouštíme žádné technické chyby, jestliže si připustíme a zároveň prakticky ukážeme to, co by se v žádném případě již nemělo objevovat na našich stavbách. Z tohoto pohledu jsem velice uvítal námět „Znalec a obalové pláště staveb – poznámky z dennodenního života – konkrétní případy vad a poruch“. Jejich výskyt je potřebné sdělovat všemi prostředky a tak se je snažit zastavit. A právě o takové srovnání se pokusím v příspěvku.

Hlavní část referátu


V příspěvku se vám pokusím přiblížit celý možný okruh všedních problémů bez přísnějšího rozdělení na zjištění jen coby pozorovatele, nebo přímého zásahu ve formě vypracování Znaleckého posudku, kdy se situace vyostří. Je proto pozoruhodné, že k takovým zjištěním postačí skutečně všední den a procházky s fotoaparátem. Pak jsem schopen se podělit o tyto postřehy, vady a nedostatky z velmi krátkého časového úseku – několika měsíců uplynulého roku. Celý příspěvek se týká následujících kapitol - Projektové nedostatky, podklady pro zateplovací systémy, lepení - kotvení systémů, mechanické kotvení systémů, konečné stavy a vnější projevy nedostatků, příroda a její účinky na systémy

o1.png

Praktických příkladů by samozřejmě bylo mnoho a každá z výše uvedených oblastí by mohla být samostatným příspěvkem. My musíme ve zkratce. Projekt vysoce kvalitně zpracovaného zateplení rodinného domu na podkladě všech základů stavební fyziky předpokládal kompletní opatření – výměna původních oken, dodatečné zateplení stěn a střechy, vše v úrovni nízkoenergetického domu s jedním malým nedostatkem – ponechaného původního odvětrání dvouplášťové střechy větracími mřížkami ve fasádě – první zima a mráz a objev ledopádů na fasádě. Toto určitě nepotěší.

o2.png
 
Podklad pro dodatečné zateplení a stanovení rovinnosti dalším z jednoduchých, ale bohužel každodenních starostí zhotovitelů – pak se nastolí otázka? Proč nevyhovuje Vaše zhotovení měření rovinnosti dvoumetrovou latí? Hodně znalí „pamětníci“ si vzpomenou na krušné počátky dodatečného kontaktního zateplení a lepení na terče se správným výrazem „na bochánky“. Ačkoliv na vlastních stavbách takové „fousaté“ pracovníky nenajdeme, najdeme zde zcela jistě takové zhotovení. Terče bez ohrádky lze spatřit a zjistit na mnoha stavbách. Když se toto následně spojí s mechanickým kotvením (kotvy jsou často mimo lepidlo – tzv. volně ve vzduchu), tak se nesmíme divit následným poruchám, často celého systému, včetně jeho destrukce.

o3.png

Při tom všem postačí velmi laické zkoušky – např. zasunutí skládacího dřevěného (plastového) dvoumetru do spáry pod deskou izolantu desky ETICS a když Vám projde do mezery celý a ještě všemi směry, tak budete ujištěni, že nalepení izolantu je „pouze na bochánky“. Jestliže při dešti a nedokončených parapetech oken se v meziokenních pruzích objeví uprostřed vlhké skvrny, tak si opět buďte jisti, že Váš systém je na „bocháncích“, bez ohrádek nebo tzv. na „střídačku“ – voda se v takovém místě zastaví a proniká ve směru ven.

o4.png
 
Tím však problémy způsobu lepení na „bochánky“ nekončí. Dalším projevem jsou vlhkostní problémy a to zejména na severních stranách objektů, které končívají obrovským nárůstem plísní uvnitř objektů, které nelze vždy zdůvodňovat vadným užíváním bytu z důvodu nevětrání nebo řádného nevětrání. Svérázné opracování tak jednoduchého detailu, jako je ostění oken (místo vložení desky na ostění se položí deska na ostění přes hranu ve směru k vnějšímu okraji systému) je dalším s velmi častých závad u dodatečného zateplení stěn, které následně ovlivňuje i připojovací spáru vlastního rámu okna a to se všemi důsledky – vlhkostní projevy na vnitřních ostěních, parapetech až k růstu plísní. Náš exkurz po závadách zateplovacích systémů nelze ukončit jinak, než u působení přírody.

o5.png

O zelených řasách toho bylo již hodně publikováno, ale méně se publikuje skutečnost, že u některých systémů povrchových úprav se pak jedná až o jejich destrukci. Ptáci pak dokladují, že se umí rychle zorientovat a plně využívat technického pokroku (hlavně stále se zvětšující tloušťky zateplení) k uhnízdění v nízkoenergetickém standardu a naše snaha o ochranu – siluety dravce, jim je pravděpodobně tak trochu k smíchu.

o6.png


Závěr

Cílem příspěvku je ukázat, že stále stojíme před opakujícími se problémy a trvale nejsme schopni nalézt východiska, ačkoliv jejich řešení bylo již nesčetněkrát předloženo, publikováno a to nejen na konferencích, firemních seminářích, ale i odborných článcích a publikacích.

Literatura

Vlastní archív autora příspěvku

Článek má souvislost s akcí Izolace 2016 (21.01.2016).
Článek má souvislost s firmou Ing. Antonín Parys.

Fotogalerie k článku

Zobrazit všechny

Anotace

Česky

Hlavní téma letošní konference Izolace 2016 jsou Obalové pláště staveb, které úzce navazují na dodatečné zateplování budov. I když se v tomto případě nejedná o žhavou novinku nového tisíciletí, tak problémů a to nejenom praktických, ale i těch teoretických, je stále velké množství. Konference by tak mohla přispět svým dílem i k zamýšlení se nad těmito problémy a jejich řešením. Při hlubším zamyšlením se nad problémy v řešení jednotlivých konstrukcí je však potřebné zjistit i důvody, proč jsou tato řešení často ve zkratce, schématu apod.? Z našeho pohledu a vyhodnocení je nutné nasměřovat síly do dvou oblastí – financí v přípravě projektu a financí do přípravy odborných pracovníků