Nové normy 06/16

Dne 8. června bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (06/16) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro Vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. července 2016. 

VYDANÉ ČSN

ČSN EN ISO 16283-2 (73 0511)
kat.č. 500135
Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách in situ - Část 2: Kročejová neprůzvučnost; (idt ISO 16283-2:2015)
Vydání: Červen 2016
Jejím vydáním se zrušuje:
ČSN EN ISO 140-7 (73 0511) Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 7: Měření kročejové neprůzvučnosti stropních konstrukcí v budovách; Vydání: Únor 2000
ČSN EN ISO 140-14 (73 0511) Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 14: Směrnice pro netypické situace v budovách; Vydání: Duben 2005

OPRAVY ČSN

ČSN EN 12087 (72 7056)
kat.č. 500140
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení dlouhodobé nasákavosti při ponoření
Vydání: Září 2013
Oprava 1
Vydání: Červen 2016 (Oprava je vydána tiskem)

ZRUŠENÉ ČSN

ČSN EN 357 (70 1022)
Sklo ve stavebnictví - Požárně odolné zasklené prvky s průhlednými nebo průsvitnými skleněnými prvky - Klasifikace požární odolnosti
Vydání: Červen 2005
Zrušena k 2016-07-01


EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

ČSN EN 13201-2 (36 0455)
kat.č. 99527
Osvětlení pozemních komunikací - Část 2: Požadavky; EN 13201-2:2015
Platí od 2016-07-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13201-2 (36 0455) Osvětlení pozemních komunikací - Část 2: Požadavky; Vydání: Květen 2005

ČSN EN 13201-3 (36 0455)
kat.č. 99530
Osvětlení pozemních komunikací - Část 3: Výpočet; EN 13201-3:2015
Platí od 2016-07-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13201-3 (36 0455) Osvětlení pozemních komunikací - Část 3: Výpočet
Vydání: Květen 2005

ČSN EN 13201-4 (36 0455)
kat.č. 99529
Osvětlení pozemních komunikací - Část 4: Metody měření; EN 13201-4:2015
Platí od 2016-07-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13201-4 (36 0455) Osvětlení pozemních komunikací - Část 4: Metody měření; Vydání: Květen 2005

ČSN EN 13201-5 (36 0455)
kat.č. 99528
Osvětlení pozemních komunikací - Část 5: Ukazatelé energetické náročnosti; EN 13201-5:2015
Platí od 2016-07-01
Podrobnosti z ÚNMZ