Nové normy 12/15

Dne 8. prosince bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (12/15) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro Vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. ledna 2016. 

VYDANÉ ČSN

ČSN EN 1427 (65 7060)

kat.č. 98724
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení bodu měknutí - Metoda kroužek a kulička
Vydání: Prosinec 2015
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1427 (65 7060) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení bodu měknutí - Metoda kroužek a kulička; Vydání: Srpen 2007 
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 1427 (65 7062)
kat.č. 98726
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení bodu měknutí - Stanovení penetrace jehlou
Vydání: Prosinec 2015
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1426 (65 7062) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení penetrace jehlou; Vydání: Srpen 2007
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 12593 (65 7063)
kat.č. 98725
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení bodu lámavosti podle Fraasse
Vydání: Prosinec 2015
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12593 (65 7063) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení bodu lámavosti podle Fraasse; Vydání: Srpen 2007
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 12606-1 (65 7069)
kat.č. 98727
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení obsahu parafínu - Část 1: Destilační metoda
Vydání: Prosinec 2015
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12606-1 (65 7069) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení obsahu parafínu - Část 1: Destilační metoda; Vydání: Srpen 2007
Podrobnosti z ÚNMZ


ZRUŠENÉ ČSN

ČSN 31 0306 Měření vnitřního hluku letadel
Z 1983-07-06
Zrušena k 2016-01-01
Zdroj: Věstník ÚNMZ