Nové normy 05/15

Dne 8. května bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (05/15) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro Vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. června 2015.

VYDANÉ ČSN

ČSN EN 16487 (73 0530)
kat.č.97132
Akustika - Zkušební předpis pro zavěšené stropní podhledy - Zvuková pohltivost
Vydání:Květen 2015
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 1873 (74 7716)
kat.č. 97211
Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny - Plastové bodové střešní světlíky - Specifikace výrobku a zkušební metody
Vydání: Květen 2015
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1873 (74 7716) Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny - Bodové plastové střešní světlíky - Specifikace výrobku a zkušební metody; Vyhlášena: Říjen 2014
Podrobnosti z ÚNMZ

ZMĚNY ČSN

ČSN EN 1995-1-1 (73 1701)
kat.č. 97518
Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla - Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
Vydání: Prosinec 2006
Změna A2
Vydání: Květen 2015
Podrobnosti z ÚNMZZdroj: Věstník ÚNMZ