Nové normy 02/15

Dne 6. února bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (02/15) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro Vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. března 2015.

ZMĚNY ČSN

ČSN 73 0804
kat.č. 96505
Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty
Vydání: Únor 2010
Změna Z2 
Vydání: Únor 2015
Podrobnosti z ÚNMZ


EVROPSKÉ A MEZINÁRODNÍ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

ČSN EN ISO 16251-1 (73 0539)
kat.č. 96209
Akustika - Laboratorní měření snížení přenosu kročejového hluku podlahovinami na malém stropním modelu - Část 1: Těžký kompaktní strop; EN ISO 16251-1:2014; ISO 16251-1:2014
Platí od 2015-03-01
Podrobnosti z ÚNMZZdroj: Věstník ÚNMZ