Konference Izolace 2015 v číslech a obrazech

Vážení příznivci Konference Izolace. Rádi bychom Vám přinesli základní data o právě skončeném ročníku Izolace 2015, který se konal souběžně s prvním dnem veletrhů Střechy Praha, Solar Praha a Řemeslo Praha v areálu PVA EXPO v Letňanech.

Základní statistická data:

Ročník konference: 16.
Kapacita sálu:  180 sedadel
Počet registrovaných posluchačů: 176 osob
Počet plánovaných přednášek: 20
Skutečný počet přednášek:
21
Počet příspěvků jen ve sborníku:
2
Celková doba trvání konference:
451 minut

Celkovou zprávu o konferenci Vám přineseme v příštím týdnu. Přesto jsme pro Vás kromě již zmiňovaných základních statistických údajů připravili fotoreportáž z celého průběhu konference.

o00.jpg
Je 8:30 a do zahájení konference zbývá ještě hodina. Vše se zdá připraveno, ...

o01.jpg
... ale pro jistotu ještě zkontrolovat vše pro hladkou registraci.

o02.jpg
Je 9:00 a hned po začátku registrace je zřejmé, že o konferenci bude veliký zájem, ...

o03.jpg
... ale zkušený tým všechny velice rychle odbavil, ...

o04.jpg
... takže se připravený sál brzy zaplnil.

o05.jpg
Je 9:30 a odborný garant Ing. Novotný zahání kapitánským zvonkem poslední opozdilce, ...

o06.jpg
... aby mohl konferenci Izolace 2015 prohlásit oficiálně za zahájenou.

o07.jpg
Úvodní přednášku konference měl na starosti prof. Oláh z STU Bratislava ...

o08.jpg
... a pokud se někdo opozdil, pak jen těžko hledal místo na sezení.

o09.jpg
První blok přednášek pak pokračoval technikými řešeními Ing. Novotného ...

o10.jpg
... a dominantními detaily prezentovanými Ing. Parysem.

o10a.jpg
Po prvním bloku přednášek byla přestávka na občerstvení a na slavnostní zahájení veletrhu Střechy Praha.

o10b.jpg
Druhý blok přednášek zahájil doc. Makovička vibracemi, ...

o11.jpg
... Ing. Bukovský pokračoval vlhkostí dřeva, ...

o12.jpg
... a "unikátní" zavlažovací systém Ing. Pelecha zaujal i prof. Oláha a Ing. Bozděcha.

o13.jpg
Poslední přednáškou druhého bloku představil Ing. Káně předpisy ČHIS.

o14.jpg
Memoriál Antonína Fajkoše zahájil prof. Oláh ...

o15.jpg
... a dále moderoval pan Krupka.

o16.jpg
Jednotliví výherci Memoriálu Antonína Fajkoše, ...

o17.jpg
... kteří byli po zásluze oceněni.

o18.jpg
Třetí blok zahájil arch. Hlavín svým rizikovým soklem, ...

o19.jpg
... aby přednáškou o asfaltových pásech Dehtochemy pokračoval Ing. Plachý, ...

o20.jpg
... který se kolegiálně podělil o čas s Ing. Plecháčem pro prezentaci SVAP.

o21.jpg
Na věčné a nevyčerpatelné téma injektáží MC Bauchemie Ing. Plicky ...

o22.jpg
... navázal pan Zátopek vlastnostmi izolační fólie Fatra s fantasticky dlouhou životností.

o23.jpg
Během polední přestávky byla k nahlédnutí bohatá tombola, kterou symbolicky hlídali garanti CSI a ČSSI ...

o24.jpg
... nebo poslední model pro impedanční defektoskopii.

o25.jpg
Čtvrtý blok přednášek zahájil Ing. Remeš zatížením, ...

o26.jpg
... a Ing. Jůn pokračoval představením asfaltových hmot Axter v pásech.

o27.jpg
Ing. Synek se věnoval spárám ...

o28.jpg
... na které navázal Ing. Matějů izolačním systémem a rozdáním vzorků, které ale vrátit nechtěl.

o29.jpg
Zakončení čtvrtého bloku zajistil drenážemi pan Edr z ACO.

o30.jpg
No a konečně začala tombola, která udělala radost nejednomu šťastnému vylosovanému.

o31.jpg
Poslední pátý blok zahájil prostupy TopWet pan Fryš, ...

o32.jpg
... bentonity pokračoval Ing. Šmogrovič ...

o33.jpg
... a rozsáhlou rekonstrukcí ukončil technickou část konference Ing. Fábry.

o34.jpg
Poslední přednášku právníka Mgr. Hanuše doplňoval ke konci Ing Novotný, ...

o35.jpg
... aby v 17:01 pak mohl konferenci oficiálně ukončit s přáním naviděnou na konferenci Izolace 2016.

o36.jpg
Co dodat závěrem? Ti, co byli na začátku, byli také téměř všichni i na jeho konci.

o37.jpg
Za celý zdárný průběh je potřeba poděkovat celému realizačnímu týmu a nejenom těm na fotografii.

o38.jpg
Jmenovitě těm, díky kterým tato fotoreportáž mohla vzniknout. Náruživému fotografovi panu Bínovi ...

o39.jpg
... a oficiální fotografce konference Izolace 2015 Ing. Ďuriškové.


Článek má souvislost s akcí Izolace 2015 (22.01.2015).