Nové normy 12/14

Dne 8. prosince bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (12/14) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro Vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. ledna 2015. 

VYDANÉ ČSN

ČSN EN 60695-9-2 (345615)
kat.č. 96510
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 9-2: Šíření plamene po povrchu - Přehled a významnost zkušebních metod; (idt IEC 60695-9-2:2014)
Vydání: Prosinec 2014
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 60695-10-2 ed. 2 (345615)
kat.č. 96399
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 10-2: Nadměrné teplo - Zkouška kuličkou; (idt IEC 60695-10-2:2014)
Vydání: Prosinec 2014
S účinností od 2017-03-26 se zrušuje ČSN EN 60695-10-2 (34 5615) Zkoušení požárního nebezpečí - Část 10-2: Nadměrné teplo - Zkouška kuličkou; Vydání: Červenec 2004
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 12326-1 ed. 2 (721891)
kat.č. 96363
Břidlice a přírodní kámen pro skládanou střešní krytinu a vnější obklady - Část 1: Specifikace pro břidlici a karbonátovou břidlici*)
Vydání: Prosinec 2014
S účinností od 2016-05-31 se zrušuje ČSN EN 12326-1 (72 1891) Výrobky z břidlice a přírodního kamene pro skládanou střešní krytinu a vnější obklady - Část 1: Specifikace výrobku; Vydání: Březen 2005
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13950 ed. 2 (723609)
kat.č. 96274
Sádrové tepelně a zvukově izolační kompozitní panely - Definice, požadavky a zkušební metody
Vydání: Prosinec 2014
S účinností od 2016-04-30 se zrušuje ČSN EN 13950 (72 3609) Sádrokartonové tepelně a zvukově izolační kompozitní panely - Definice, požadavky a zkušební metody; Vydání: Květen 2006
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN P 74 7250
kat.č. 96356
Lehké obvodové pláště - Požadavky na zabudování
Vydání: Prosinec 2014
Podrobnosti z ÚNMZ


ZMĚNY ČSN

ČSN EN 60695-10-2 (34 5615)
kat.č. 96400
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 10-2: Nadměrné teplo - Zkouška kuličkou
Vydání: Červenec 2004
Změna Z1
Vydání: Prosinec 2014
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 12326-1 (72 1891)
kat.č. 96364
Výrobky z břidlice a přírodního kamene pro skládanou střešní krytinu a vnější obklady - Část 1: Specifikace výrobku
Vydání: Březen 2005
Změna Z1
Vydání: Prosinec 2014
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13950 (72 3609)
kat.č. 96328
Sádrokartonové tepelně a zvukově izolační kompozitní panely - Definice, požadavky a zkušební metody
Vydání: Květen 2006
Změna Z1
Vydání: Prosinec 2014
Podrobnosti z ÚNMZ


Zdroj: Věstník ÚNMZ