Nové normy 11/14

Dne 7. listopadu bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (11/14) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro Vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. prosince 2014. 

VYDANÉ ČSN

ČSN EN 16247-2 (01 1505) 
kat.č. 96284 
Energetické audity - Část 2: Budovy
Vydání: Listopad 2014
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 16247-3 (01 1505)
kat.č. 96254
Energetické audity - Část 3: Procesy
Vydání: Listopad 2014
Podrobnosti z ÚNMZ


ZMĚNY ČSN

ČSN EN ISO 9229 (72 7000)
kat.č. 96212
Tepelné izolace - Terminologie
Vydání: Červen 2008
Změna Z1
Vydání: Listopad 2014
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN ISO 10140-1 (73 0511)
kat.č. 96176
Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 1: Aplikační pravidla pro určité výrobky;
Vydání: Duben 2011
Změna A2; (idt ISO 10140-1:2010/Amd.2:2014)
Vydání: Listopad 2014
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN ISO 10140-5 (73 0511)
kat.č. 96177
Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 5: Požadavky na zkušební zařízení a přístrojové vybavení
Vydání: Duben 2011
Změna A1; (idt ISO 10140-5:2010/Amd.1:2014)
Vydání: Listopad 2014
Podrobnosti z ÚNMZ


EVROPSKÉ A MEZINÁRODNÍ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

ČSN EN ISO 15758 (73 0312)
kat.č. 96080
Tepelně-vlhkostní chování zařízení budov a průmyslových instalací - Výpočet difuze vodní páry - Izolace potrubí pro vedení chladu; EN ISO 15758:2014; ISO 15758:2014
Platí od 2014-12-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 14114 (73 0312) Tepelně vlhkostní chování stavebního zařízení a průmyslových instalací - Výpočet difuze vodní páry - Izolační systémy pro chladné potrubí
Vydání: Březen 2003
Podrobnosti z ÚNMZ 

ČSN EN 13381-1 (73 0858)
kat.č. 96282
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 1: Vodorovné ochranné membrány+); EN 13381-1:2014
Platí od 2014-12-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN P CEN/TS 13381-1 (73 0858) Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 1: Vodorovné ochranné membrány
Vyhlášena: Červen 2006
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13381-2 (73 0858)
kat.č. 96283
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 2: Svislé ochranné membrány+); EN 13381-2:2014
Platí od 2014-12-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN P ENV 13381-2 (73 0858) Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 2: Svislé ochranné membrány
Vyhlášena: Březen 2003
Podrobnosti z ÚNMZ


Zdroj: Věstník ÚNMZ