Nové normy 10/14

Dne 8. října bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (10/14) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro Vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. listopadu 2014. 

VYDANÉ ČSN

ČSN EN ISO 16283-1 (73 0511)
kat.č. 95655
Akustika - Stavební měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 1: Vzduchová neprůzvučnost; (idt ISO 16283-1:2014)
Vydání: Říjen 2014
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 140-4 (73 0511) Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 4: Měření vzduchové neprůzvučnosti mezi místnostmi v budovách; Vydání: Leden 2000
Podrobnosti z ÚNMZ


ZMĚNY ČSN

ČSN EN 1304 (72 2684)
kat.č. 96110
Pálené střešní tašky a tvarovky - Definice a specifikace výrobku
Vydání: Listopad 2013
Změna Z1
Vydání: Říjen 2014
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN 73 0532
kat.č. 96149
Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků - Požadavky
Vydání: Únor 2010
Změna Z2
Vydání: Říjen 2014
Jejím vydáním se zrušuje Změna Z1; Vydání: Duben 2013
Podrobnosti z ÚNMZ


OPRAVY ČSN


ČSN 73 0580-2
kat.č. 96026
Denní osvětlení budov - Část 2: Denní osvětlení obytných budov
Vydání: Červen 2007
Oprava 1
Vydání: Říjen 2014 (Oprava je vydána tiskem)
Podrobnosti z ÚNMZ


Zdroj: Věstník ÚNMZ