Je krytina z přírodní břidlice bezúdržbová?

Jednou z nejkvalitnějších krytin pro šikmé střešní pláště jsou skládané šablony z kvalitní přírodní břidlice. Takováto střecha pak bez problému odolává veškerým povětrnostním vlivům dlouhé desítky let a je tedy z pohledu běžného vlastníka prakticky nesmrtelná. 
Aby bylo dosaženo tohoto optimálního stavu, je nutno dodržet několik zásad, které si můžeme demonstrovat na několika následujících obrázcích. Jedná se o střechu obytného domu v severních Čechách v podhůří Jizerských hor z dob C & K mocnářství někdy z konce 19. století. 

o1.jpg
Obr. 1 Celkový pohled na střechu domu 

První a pravděpodobně obecně známou zásadou je skutečnost, že veškeré prvky v konstrukci by měly mít srovnatelnou životnost. Z níže uvedených obrázků je zřejmé, že tato střecha prošla již jednou rekonstrukcí. Jednalo se nepochybně o výměnu klempířských prvků. 

o2.jpg
Obr. 2 Zkorodované oplechování na hřebenu

Ty původní byly vyměněny v době reálného socializmu a neudržovaný pozinkovaný plech je v současné době tak zkorodovaný, že je opět nutná jeho výměna. 

o3.jpg
Obr. 3 Mizející oplechování okolo komínu a prostupu

o4.jpg
Obr. 4 Koroze klempířských prvků u střešního okna 

Poruchy, které jsou na předchozích obrázcích, jsou poruchy vyplývající nejenom ze špatně zvolené konstrukce, ale také z absence údržby. Údržba je totiž druhou zásadou, kterou je nutno ctít. I sebelepší a trvanlivější konstrukce musí být monitorována a procházet pravidelnou údržbou, která její životnost ještě dále prodlužuje. 

o5.jpg
Obr. 5 Vypadlá šablona na okraji střechy u závětrné lišty  

Jak je na předchozím a následujícím obrázku vidět, jsou však na střeše závažnější pochybení v údržbě, které mají vliv i na další konstrukce než je samotná střešní krytina. U šablon není patrná žádná povrchová degradace, pouze jsou nebo byly některé šablony mechanicky poškozeny a jen je zapomněli nebo nestihli vyměnit. V místech kde šablony chybí nebo jsou poškozeny, dochází k dlouhodobému zatékání. V obnažených místech je pak zjevné, že již dochází k degradaci dřevěných konstrukcí, které pak mohou vést k totální destrukci střechy. 

o6.jpg
Obr. 6 Mechanicky poškozené krytiny z břidličných šablon u okapu 

Přestože se jedná o krytinu s více než stoletou expozicí, nejeví zásadní poruchy a pokud dojde k výměně klempířských prvků a náhradě chybějících a poškozených šablon, může svému majiteli ještě další dlouhou řádku let sloužit. 

No a na závěr odpověď na úvodní otázku. Není. Jen je posunuta v čase. Jedním ze základních problémů českých střech je totiž domněnka, že je není nutné udržovat, zejména pokud jde o střechu s „nesmrtelnou“ krytinou. Toto je velký omyl, protože všechny střešní pláště a zejména jejich detaily potřebují především pravidelnou kontrolu.  V závislosti jak tato kontrola dopadne pak údržbu nebo opravu, kterou nejde ignorovat. Musíme si uvědomit, že i nejkvalitnější střechy stárnou.


Fotografie: autor

Fotogalerie k článku

Zobrazit všechny