Hydroizolace plochých střech – poruchy střešních plášťů

Součástí programu konference Izolace 2014, byl také křest knihy o poruchách hydroizolací plochých střešních plášťů, které vychází z expertní a znalecké činnosti mé, ale též mých kolegů, kteří mají svůj důležitý podíl na vzniku této knihy. Nesmí zapomenout, že výrazné množství podkladů, bylo použito z archivu firmy A.W.A.L., s.r.o. a z dlouholeté práce této firmy.

Společně se spoluautory panem dr. Misarem a dr. Šutliakem se podařilo shromáždit obrovské množství více jak 500 obrázků z různých typů poruch a to jak materiálových, tak i prováděcích. Tyto poruchy jsou v knize stručně popsány a vysvětleny. Vzhledem k rozsahu této problematiky předpokládám, že tuto knihu budeme neustále doplňovat a doplňovat, protože témat a příkladů na doplnění je více či méně nekonečné množství. Doufám, že tato kniha, i když tématem patří k hororovým příběhům, bude tvořit poučení pro naše kolegy a také varování, že je neustále nutné být ve střechu. Pardon ve střehu.

Jako každý autor mám dojem, že vše co stvořím je nedokonalé, nekompletní prosím Vás jako čtenáře o náměty. Předpokládám, že tato kniha bude sloužit jako základ pro neustálé doplňování a upravování, protože bohužel se objevují problémy nové a neznámé, kde je nutné hledat nejen příčinu, ale i řešení, tak aby se problémy pokud možno neopakovaly. To je sice příjemný sen, ale každý by měl mít nějaký cíl.


Bližší informace o dostupnosti publikace