Šikmé střechy, poruchy krytiny

Jednou ze standardních krytin jsou šablony na cementové bázi vyztužené vlákny. Tato vlákna byla na bázi azbestu, který z technického hlediska fungoval naprosto bezproblémově, ale z hlediska zdravotního byl pohromou. Proto se přistoupilo k různým náhražkám, které fungovaly špatně nebo vůbec ne. Naštěstí v této době jsou již tyto problémy vyřešeny a výrobky tohoto typu již vykazují dostatečnou kvalitu k tomu, aby se mohly používat v našich klimatických podmínkách.

V minulých letech, kdy byly velmi poruchové různé náhražky za azbestocementové šablony, vznikla řada poruch, které vedly až k destrukci krytiny. Na následující fotografii jsou patrné poruchy, tj. zejména rozpadání se pod klimatickým namáháním. V tomto případě jde o výrobní vady, kdy se jednotlivé prvky krytiny rozpadaly.

Základní příčinou tohoto negativního jevu byla nasákavost výztužné vložky. To mělo za důsledek dvě základní poruchy – vyplavování vápenných složek a delaminaci způsobenou zmrazovacími cykly vody ve výztužné vložce. Nejpatrnější jsou tyto poruchy na hřebenáčích, ale nejen na nich.

Protože tato porucha je způsobená nasákavou vložkou nejsou postižené pouze šablony, ale též "vlnivky", jejichž konstrukce je obdobná jako u šablon. Jedná s opět krytinu, která je vyztužena výztužnou vložkou jejíž hlavním účelem je pevnost celého výrobku. V tomto případě došlo ke stejnému efektu jako u výše uvedených šablon. Výztužná vložka nebyla dostatečně nenasákavá a což v kombinaci se zmrazovacími cykly způsobilo destrukci krytiny.

V případě, že se problematiky nekvalitní krytiny zkombinuje s problematickým technickým řešením, není možné očekávat nic jiného než zatékání. Kombinace rozpadající se krytiny s nekvalitním provedením, resp. problematickým návrhem je velmi nebezpečné a do obou střešních plášťů zatéká.
U obou příkladů je nutné konstatovat, že jakékoliv lokální opravy jsou neúčinné a je nutno vyměnit celou krytinu včetně celého příslušenství a dalších poškozených částí střešních plášťů. Jedná se o systémovou výrobní vadu, která postihuje veškerou použitou krytinu.
Tento typ poruchy byl poplatný určitému výrobnímu období v současné době je již jen zřídkavým zpestřením situace v izolacích a krytinách.