Nové normy 07/13

Dne 8. července bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (07/13) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro Vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. srpna 2013.


VYDANÉ ČSN

ČSN EN 15241 (12 7024)
kat.č. 93273
Větrání budov - Výpočtové metody pro stanovení energetických ztrát způsobených větráním a infiltrací v budovách
Vydání: Červenec 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 15241 (12 7024) Větrání budov - Výpočtové metody pro stanovení energetických ztrát způsobených větráním a infiltrací v budovách; Vyhlášena: Prosinec 200
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 15242 (12 7026)
kat.č. 93272
Větrání budov - Výpočtové metody pro stanovení průtoku vzduchu v budovách včetně infiltrace
Vydání: Červenec 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 15242 (12 7026) Větrání budov - Výpočtové metody pro stanovení průtoku vzduchu v budovách včetně filtrace; Vyhlášena: Prosinec 2007
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 14305+A1 (72 7227)
kat.č. 93308
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového skla (CG) - Specifikace
Vydání: Červenec 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 14305 (72 7227) Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového skla (CG) - Specifikace; Vydání: Červen 2010
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 14307+A1 (72 7229)
kat.č. 93306
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS) - Specifikace
Vydání: Červenec 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 14307 (72 7229) Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS) - Specifikace; Vydání: Červen 2010
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 14308+A1 (72 7230)
kat.č. 93305
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny - Specifikace
Vydání: Červenec 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 14308 (72 7230) Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny - Specifikace; Vydání: Červen 2010
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 14309+A1 (72 7231)
kat.č. 93304
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) - Specifikace
Vydání: Červenec 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 14309 (72 7231) Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) - Specifikace; Vydání: Červen 2010
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN ISO 17497-2 (73 0533)
kat.č. 92985
Akustika - Rozptylové vlastnosti povrchů - Část 2: Měření činitele směrové difuze ve volném poli
Vydání: Červenec 2013
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 1793-1 (73 7060)
kat.č. 93198
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metody stanovení akustických vlastností - Část 1: Vnitřní charakteristiky zvukové pohltivosti
Vydání: Červenec 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1793-1 (73 7060) Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metody stanovení akustických vlastností - Část 1: Určení zvukové pohltivosti laboratorní metodou; Vydání: Září 1998
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 1793-2 (73 7060)
kat.č. 93207
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metody stanovení akustických vlastností - Část 2: Vnitřní charakteristiky vzduchové neprůzvučnosti v podmínkách difuzního zvukového pole
Vydání: Červenec 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1793-2 (73 7060) Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metody stanovení akustických vlastností - Část 2: Určení vzduchové neprůzvučnosti laboratorní metodou; Vydání: Září 1998
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 1793-6 (73 7060)
kat.č. 93208
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metody stanovení akustických vlastností - Část 6: Vnitřní charakteristiky - Určení vzduchové neprůzvučnosti in situ v podmínkách přímého zvukového pole;
Vydání: Červenec 2013
Podrobnosti z ÚNMZ

ZMĚNY ČSN

ČSN125. ČSN EN 60968 + A1 (36 0290)
kat.č. 93234
Zdroje světla s integrovanými předřadníky určené pro všeobecné osvětlování - Bezpečnostní požadavky (obsahuje změnu A1:1992)
Vydání: Srpen 1994
Změna Z1
Vydání: Červenec 2013
Podrobnosti z ÚNMZ

zdroj: Věstník ÚNMZ