Nové normy 10/13

Dne 8. října bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (10/13) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro Vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. listopadu 2013.


VYDANÉ ČSN

ČSN EN 539-2 (72 2682)
kat.č. 93925
Pálené střešní tašky pro skládané krytiny - Stanovení fyzikálních charakteristik - Část 2: Zkouška mrazuvzdornosti
Vydání: Říjen 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 539-2 (72 2682) Pálené střešní tašky pro skládané krytiny - Stanovení fyzikálních charakteristik - Část 2: Zkouška mrazuvzdornosti; Vydání: Říjen 2006
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 15501 (72 7243)
kat.č. 93991
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného perlitu (EP) a exfoliovaného vermikulitu (EV) - Specifikace
Vydání: Říjen 2013
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 1109 (72 7633)
kat.č. 93924
Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Stanovení ohebnosti za nízkých teplot
Vydání: Říjen 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1109 (72 7633) Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Stanovení ohebnosti za nízkých teplot; Vydání: Září 2000
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 12311-2 (72 7637)
kat.č. 93870
Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení tahových vlastností - Část 2: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech
Vydání: Říjen 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12311-2 (72 7637) Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení tahových vlastností - Část 2: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech; Vydání: Říjen 2010
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 12316-2 (72 7638)
kat.č. 93871
Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení odolnosti proti odlupování ve spojích - Část 2: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech
Vydání: Říjen 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12316-2 (72 7638) Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení odolnosti proti odlupování ve spojích - Část 2: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech; Vydání: Květen 2001
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 495-5 (72 7645)
kat.č. 93873
Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení ohebnosti za nízkých teplot - Část 5: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech
Vydání: Říjen 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 495-5 (72 7645) Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení ohebnosti za nízkých teplot - Část 5: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech; Vydání: Srpen 2001
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 1844 (72 7651)
kat.č. 93872
Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení odolnosti proti ozonu - Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech
Vydání: Říjen 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1844 (72 7651) Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení odolnosti proti ozonu - Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech; Vydání: Prosinec 2001
Podrobnosti z ÚNMZ

zdroj: Věstník ÚNMZ