Nové normy 09/13

Dne 6. září bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (09/13) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro Vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. října 2013.


VYDANÉ ČSN

ČSN ISO 6393 (27 7964)
kat.č. 93903
Stroje pro zemní práce - Určování hladiny akustického výkonu - Podmínky stacionární zkoušky*)
Vydání: Září 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN ISO 6393 (01 1658) Akustika - Měření vnějšího hluku vyzařovaného stroji pro zemní práce - Podmínky stacionární zkoušky; Vydání: Prosinec 2000
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN ISO 6394 (27 7965)
kat.č. 93904
Stroje pro zemní práce - Určování hladiny emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy - Podmínky stacionární zkoušky*)
Vydání: Září 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN ISO 6394 (01 1659) Akustika - Měření hluku vyzařovaného stroji pro zemní práce na stanovišti obsluhy - Podmínky stacionární zkoušky; Vydání: Prosinec 2000
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN ISO 6395 (27 7966)
kat.č. 93905
Stroje pro zemní práce - Určování hladiny akustického výkonu - Podmínky dynamické zkoušky*)
Vydání: Září 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN ISO 6395 + Amd. 1 (01 1660) Akustika - Měření vnějšího hluku vyzařovaného stroji pro zemní práce - Podmínky dynamické zkoušky; Vydání: Prosinec 2000
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN ISO 6396 (27 7967)
kat.č. 93906
Stroje pro zemní práce - Určování hladiny emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy - Podmínky dynamické zkoušky*)
Vydání: Září 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN ISO 6396 (01 1661) Akustika. Měření hluku šířeného vzduchem vyzařovaného stroji pro zemní práce. Místo obsluhy. Podmínky dynamické zkoušky; Vydání: Leden 1995
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 16276 (36 0452)
kat.č. 93883
Nouzové osvětlení v tunelech pozemních komunikací
Vydání: Září 2013
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 822 (72 7041)
kat.č. 93710
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení délky a šířky
Vydání: Září 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 822 (72 7041) Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení délky a šířky;
Vydání: Prosinec 1996
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 823 (72 7042)
kat.č. 93711
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení tloušťky
Vydání: Září 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 823 (72 7042) Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení tloušťky; Vydání: Prosinec 1996
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 824 (72 7043)
kat.č. 93712
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení pravoúhlosti
Vydání: Září 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 824 (72 7043) Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení pravoúhlosti; Vydání: Prosinec 1996
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 825 (72 7044)
kat.č. 93713
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení rovinnosti
Vydání: Září 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 825 (72 7044) Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení rovinnosti;
Vydání: Prosinec 1996
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 826 (72 7045)
kat.č. 93714
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Zkouška tlakem
Vydání: Září 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 826 (72 7045) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Zkouška tlakem;
Vydání: Červenec 1998
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 1602 (72 7046)
kat.č. 93715
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení objemové hmotnosti
Vydání: Září 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1602 (72 7046) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení objemové
hmotnosti; Vydání: Červen 1998
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 1603 (72 7047)
kat.č. 93716
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení rozměrové stability za konstantních laboratorních podmínek (23 °C/50% relativní vlhkost)
Vydání: Září 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1603 (72 7047) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení rozměrové stability za konstantních laboratorních podmínek (23 °C/50 % relativní vlhkosti); Vydání: Červen 1998
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 1604 (72 7048)
kat.č. 93717
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení rozměrové stability za určených teplotních a vlhkostních podmínek
Vydání: Září 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1604 (72 7048) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení rozměrové stability za určených teplotních a vlhkostních podmínek; Vydání: Červen 1998
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 1605 (72 7049)
kat.č. 93718
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení deformace při určeném zatížení tlakem a určených teplotních podmínkách
Vydání: Září 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1605 (72 7049) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení deformace při určeném zatížení tlakem a určených teplotních podmínkách; Vydání: Červen 1998
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 1606 (72 7050)
kat.č. 93719
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení dotvarování tlakem
Vydání: Září 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1606 (72 7050) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení dotvarování tlakem; Vydání: Červen 1998
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 1607 (72 7051)
kat.č. 93720
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení pevnosti v tahu kolmo k rovině desky
Vydání: Září 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1607 (72 7051) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení pevnosti v tahu kolmo k rovině desky; Vydání: Červen 1998
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 1608 (72 7052)
kat.č. 93721
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení pevnosti v tahu v rovině desk
Vydání: Září 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1608 (72 7052) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení pevnosti v tahu v rovině desky; Vydání: Červen 1998
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 1609 (72 7053)
kat.č. 93722
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení krátkodobé nasákavosti při částečném ponoření
Vydání: Září 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1609 (72 7053) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení krátkodobé
nasákavosti při částečném ponoření; Vydání: Červen 1998
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 12085 (72 7054)
kat.č. 93723
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení lineárních rozměrů zkušebních těles
Vydání: Září 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12085 (72 7054) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení lineárních rozměrů zkušebních vzorků; Vydání: Červenec 1998
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 12086 (72 7055)
kat.č. 93724
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení propustnosti vodní páry
Vydání: Září 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12086 (72 7055) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení propustnosti pro vodní páru; Vydání: Červenec 1998
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 12087 (72 7056)
kat.č. 93725
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení dlouhodobé nasákavosti při ponoření
Vydání: Září 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12087 (72 7056) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení dlouhodobé nasákavosti při ponoření; Vydání: Červenec 1998
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 12088 (72 7057)
kat.č. 93726
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení dlouhodobé navlhavosti při difuzi
Vydání: Září 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12088 (72 7057) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení dlouhodobé navlhavosti při difuzi; Vydání: Červenec 1998
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 12089 (72 7058)
kat.č. 93727
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Zkouška ohybem
Vydání: Září 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12089 (72 7058) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Zkouška ohybem;
Vydání: Červenec 1998
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 12090 (72 7059)
kat.č. 93728
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Zkouška smykem
Vydání: Září 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12090 (72 7059) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Zkouška smykem;
Vydání: Červenec 1998
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 12091 (72 7060)
kat.č. 93729
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení odolnosti při střídavém zmrazování a rozmrazování
Vydání: Září 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12091 (72 7060) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení odolnosti při střídavém zmrazování a rozmrazování; Vydání: Červenec 1998
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 12430 (72 7062)
kat.č. 93730
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení odolnosti při bodovém zatížení
Vydání: Září 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12430 (72 7062) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení odolnosti při bodovém zatížení; Vydání: Srpen 1999
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 12431 (72 7063)
kat.č. 93731
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení tloušťky izolačních výrobků pro plovoucí podlahy
Vydání: Září 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12431 (72 7063) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení tloušťky izolačních výrobků pro plovoucí podlahy; Vydání: Srpen 1999
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 502 (74 7710)
kat.č. 93507
Střešní výrobky pro plechové krytiny - Podmínky pro celoplošně podepřené krytiny z korozivzdorného ocelového plechu
Vydání: Září 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 502 (74 7710) Střešní výrobky pro plechové krytiny - Podmínky pro celoplošně podepřené krytiny z korozivzdorného ocelového plechu; Vydání: Listopad 2000
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 505 (74 7712)
kat.č. 93508
Střešní výrobky pro plechové krytiny - Podmínky pro celoplošně podepřené krytiny z ocelového plechu
Vydání: Září 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 505 (74 7712) Střešní výrobky pro plechové krytiny - Podmínky pro celoplošně podepřené krytiny z ocelového plechu; Vydání: Listopad 2000
Podrobnosti z ÚNMZ

Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu.

zdroj: Věstník ÚNMZ