Nové normy 08/13

Dne 8. srpna bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (08/13) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro Vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. září 2013.


VYDANÉ ČSN

ČSN EN 15243 (12 7027)
kat.č. 93580
Větrání budov - Výpočet teplot v místnostech, tepelné zátěže a energie pro budovy s klimatizačními systémy
Vydání: Srpen 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 15243 (12 7027) Větrání budov - Výpočet teplot v místnosti, tepelné zátěže a energie pro budovy s klimatizačními systémy; Vyhlášena: Leden 2008
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13984 (72 7613)
kat.č. 93419
Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové parozábrany - Definice a charakteristiky
Vydání: Srpen 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13984 (72 7613) Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové parozábrany - Definice
a charakteristiky; Vydání: Květen 2005
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 12428 (74 7025)
kat.č. 93355
Vrata - Součinitel prostupu tepla - Požadavky na výpočet
Vydání: Srpen 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12428 (74 7025) Vrata - Součinitel prostupu tepla - Požadavky na výpočet; Vydání: Srpen 2001
Podrobnosti z ÚNMZ

EVROPSKÉ A MEZINÁRODNÍ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

ČSN EN 13381-4 (73 0858)
kat.č. 93488
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 4: Pasivní ochrana aplikovaná na ocelové prvky+); EN 13381-4:2013
Platí od 2013-09-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN P ENV 13381-4 (73 0858) Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 4: Použitá ochrana ocelových prvků; Vyhlášena: Březen 2003
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13381-8 (73 0858)
kat.č. 93487
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 8: Reaktivní ochrana aplikovaná na ocelové prvky+); EN 13381-8:2013
Platí od 2013-09-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13381-8 (73 0858) Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 8: Reaktivní ochrana aplikovaná na ocelové prvky; Vydání: Říjen 2010
Podrobnosti z ÚNMZ


zdroj: Věstník ÚNMZ