Nové normy 11/13

Dne 8. listopadu bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (11/13) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro Vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. prosince 2013.


VYDANÉ ČSN

ČSN EN 16025-1 (72 7244)
kat.č. 94105
Tepelněizolační a/nebo zvukověizolační výrobky pro pozemní stavby - Stmelené směsi EPS - Část 1: Požadavky na průmyslově připravené suché malty z EPS
Vydání: Listopad 2013
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 16025-2 (72 7244)
kat.č. 94106
Tepelněizolační a/nebo zvukověizolační výrobky pro pozemní stavby - Stmelené směsi EPS - Část 2: Zpracování průmyslově připravené suché malty z EPS
Vydání: Listopad 2013
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN ISO 717-1 (73 0531)
kat.č. 93353
Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 1: Vzduchová neprůzvučnost; (idt ISO 717-1:2013)
Vydání: Listopad 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 717-1 (73 0531) Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 1: Vzduchová neprůzvučnost; Vydání: Červen 1998
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN ISO 717-2 (73 0531)
kat.č. 93576
Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 2: Kročejová neprůzvučnost; (idt ISO 717-2:2013)
Vydání: Listopad 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 717-2 (73 0531) Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 2: Kročejová neprůzvučnost; Vydání: Červen 1998
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 14783 (74 7721)
kat.č. 94011
Celoplošně podepřené plechové výrobky pro střešní krytiny a vnější a vnitřní obklady - Specifikace výrobku a požadavky
Vydání: Listopad 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 14783 (74 7721) Celoplošně podepřené plechové výrobky pro střešní krytiny a vnější a vnitřní obklady - Specifikace výrobku a požadavky; Vydání: Prosinec 2006
Podrobnosti z ÚNMZ

zdroj: Věstník ÚNMZ