Nové normy 12/13

Dne 6. prosince bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (12/13) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro Vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. ledna 2014.


VYDANÉ ČSN

ČSN EN ISO 9488 (73 0300)
kat.č. 94199
Solární energie - Slovník; (idt ISO 9488:1999)
Vydání: Prosinec 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 9488 (73 0300) Solární energie - Slovník; Vydání: Srpen 2001
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 1996-1-2 ed. 2 (73 1101)
kat.č. 94372
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru
Vydání: Prosinec 2013
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 14063-2 (72 7220)
kat.č. 94385
Tepelněizolační výrobky pro stavebnictví - Výrobky vyráběné in situ z expandovaného jílu - Část 2: Specifikace pro zabudované výrobky
Vydání: Prosinec 2013
Podrobnosti z ÚNMZ


ZMĚNY ČSN

ČSN EN 1996-1-2 (73 1101)
kat.č. 94373
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru
Vydání: Srpen 2006
Změna Z1
Vydání: Prosinec 2013
Podrobnosti z ÚNMZ

zdroj: Věstník ÚNMZ