Nové normy 03/14

Dne 7. března bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (03/14) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro Vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. dubna 2014.

VYDANÉ ČSN

ČSN EN ISO 10819 (01 1424)
kat.č. 94980
Vibrace a rázy - Vibrace ruky-paže - Měření a hodnocení činitele přenosu vibrací rukavicemi na dlaň ruky; (idt ISO 10819:2013)
Vydání: Březen 2014
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 10819 (01 1424) Vibrace a rázy - Vibrace ruky a paže - Metoda měření a hodnocení činitele přenosu vibrací rukavicemi na dlaň ruky; Vydání: Říjen 1997
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN ISO 3095 (28 0350)
kat.č. 94904
Akustika - Železniční aplikace - Měření hluku vyzařovaného kolejovými vozidly; (idt ISO 3095:2013)
Vydání: Březen 2014
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 3095 (28 0350) Železniční aplikace - Akustika - Měření hluku vyzařovaného kolejovými vozidly; Vydání: Září 2006
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN 73 0842
kat.č. 94913
Požární bezpečnost staveb - Objekty pro zemědělskou výrobu
Vydání: Březen 2014
Jejím vydáním se zrušuje ČSN 73 0842 Požární bezpečnost staveb - Objekty pro zemědělskou výrobu; Vydání: Duben 1996
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 14509 ed. 2 (74 7725)
kat.č. 94960
Samonosné sendvičové panely s tepelnou izolací a povrchovými plechy - Prefabrikované výrobky - Specifikace*)
Vydání: Březen 2014
S účinností od 2014-10-31 se zrušuje ČSN EN 14509 (74 7725) Samonosné sendvičové panely s tepelnou izolací a povrchovými plechy - Prefabrikované výrobky - Specifikace; Vydání: Duben 2007
Podrobnosti z ÚNMZ


ZMĚNY ČSN

ČSN EN 14509 (74 7725)
kat.č. 94974
Samonosné sendvičové panely s tepelnou izolací a povrchovými plechy - Prefabrikované výrobky - Specifikace
Vydání: Duben 2007
Změna Z1
Vydání: Březen 2014
Podrobnosti z ÚNMZ


OPRAVY ČSN

ČSN EN 1793-1 (73 7060)
kat.č. 94930
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metody stanovení akustických vlastností - Část 1: Vnitřní charakteristiky zvukové pohltivosti
Vydání: Červenec 2013
Oprava 1
Vydání: Březen 2014 (Oprava je vydána tiskem)
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 795 (83 2628)
kat.č. 94857
Prostředky ochrany osob proti pádu - Kotvicí zařízení
Vydání: Únor 2013
Oprava 1
Vydání: Březen 2014 (Oprava je vydána tiskem)
Podrobnosti z ÚNMZ

EVROPSKÉ A MEZINÁRODNÍ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

ČSN EN 13707 (72 7601)
kat.č. 94785
Hydroizolační pásy a fólie - Vyztužené asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Definice a charakteristiky; EN 13707:2013
Platí od 2014-04-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13707+A2 (72 7601) Hydroizolační pásy a fólie - Vyztužené asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Definice a charakteristiky; Vydání: Prosinec 2009
Podrobnosti z ÚNMZ

zdroj: Věstník ÚNMZ