Nové normy 02/14

Dne 7. února bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (02/14) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro Vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. března 2014.

VYDANÉ ČSN

ČSN EN 60695-9-1 ed. 3 (34 5615)
kat.č. 94618
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 9-1: Šíření plamene po povrchu - Obecný návod; (idt IEC 60695-9-1:2013)
Vydání: Únor 2014
S účinností od 2016-06-03 se zrušuje ČSN EN 60695-9-1 ed. 2 (34 5615) Zkoušení požárního nebezpečí - Část 9-1: Šíření plamene po povrchu - Všeobecný návod; Vydání: Červenec 2006
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN 36 0011-1
kat.č. 94680
Měření osvětlení prostorů - Část 1: Základní ustanovení
Vydání: Únor 2014
Jejím vydáním se zrušuje ČSN 36 0011-1 Měření osvětlení vnitřních prostorů - Část 1: Základní ustanovení; Vydání: Březen 2006
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN 36 0011-2
kat.č. 94681
Měření osvětlení prostorů - Část 2: Měření denního osvětlení
Vydání: Únor 2014
Jejím vydáním se zrušuje ČSN 36 0011-2 Měření osvětlení vnitřních prostorů - Část 2: Měření denního osvětlení; Vydání: Březen 2006
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN 36 0011-3
kat.č. 94682
Měření osvětlení prostorů - Část 3: Měření umělého osvětlení vnitřních prostorů
Vydání: Únor 2014
Jejím vydáním se zrušuje ČSN 36 0011-3 Měření osvětlení vnitřních prostorů - Část 3: Měření umělého osvětlení; Vydání: Březen 2006
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN 36 0011-4
kat.č. 94683
Měření osvětlení prostorů - Část 4: Měření umělého osvětlení venkovních prostorů
Vydání: Únor 2014
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13179-1 (72 1197)
kat.č. 94800
Zkoušení fileru pro asfaltové směsi - Část 1: Zkouška delta kroužek a kulička
Vydání: Únor 2014
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13179-1 (72 1197) Zkoušení fileru pro asfaltové směsi - Část 1: Zkouška delta kroužek a kulička; Vydání: Září 2001
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN P ISO/TS 12911 (73 0121)
kat.č. 94698
Rámec pro návody na informační modelování staveb (BIM) *)
Vydání: Únor 2014
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13492 (80 6166)
kat.č. 94839
Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě skládek pro kapalné odpady, meziskládek nebo druhotných nádrží
Vydání: Únor 2014
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13492 (80 6166) Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě skládek pro kapalné odpady, meziskládek nebo druhotných nádrží; Vydání: Březen 2005
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13493 (80 6186)
kat.č. 94739
Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě zařízení pro skladování a likvidaci tuhých odpadů
Vydání: Únor 2014
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13493 (80 6186) Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě míst pro skladování a likvidaci tuhých odpadů; Vydání: Prosinec 2005
Podrobnosti z ÚNMZ


ZMĚNY ČSN

ČSN EN 60695-9-1 ed. 2 (34 5615)
kat.č. 94619
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 9-1: Šíření plamene po povrchu - Všeobecný návod
Vydání: Červenec 2006
Změna Z1
Vydání: Únor 2014
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN 73 0863
kat.č. 94395
Požárně technické vlastnosti hmot - Stanovení šíření plamene po povrchu stavebních hmot
z 1991-02-22
Změna Z1
Vydání: Únor 2014
Podrobnosti z ÚNMZ


EVROPSKÉ A MEZINÁRODNÍ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

ČSN EN 15101-1 (72 7246)
kat.č. 94784
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Volně sypané výrobky z celulózy (LFCI) vyráběné in situ - Část 1: Specifikace pro výrobky před zabudováním+); EN 15101-1:2013
Platí od 2014-03-01
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 15101-2 (72 7246)
kat.č. 94786
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Volně sypané výrobky z celulózy (LFCI) vyráběné in situ - Část 2: Specifikace pro zabudované výrobky+); EN 15101-2:2013
Platí od 2014-03-01
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN P CEN/TS 16459 (73 0870)
kat.č. 94810
Střechy a střešní krytiny vystavené působení vnějšího požáru - Rozšířená aplikace výsledků zkoušek podle CEN/TS 1187; CEN/TS 16459:2013
Platí od 2014-03-01
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13361 (80 6164)
kat.č. 94299
Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě nádrží a hrází; EN 13361:2013
Platí od 2014-03-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13361 (80 6164) Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě nádrží a hrází; Vydání: Březen 2005
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13491 (80 6165)
kat.č. 94301
Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití jako hydroizolace při stavbě tunelů a podzemních staveb; EN 13491:2013
Platí od 2014-03-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13491 (80 6165) Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití jako hydroizolace při stavbě tunelů a podzemních staveb; Vydání: Březen 2005
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13362 (80 6185)
kat.č. 94298
Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě kanálů; EN 13362:2013
Platí od 2014-03-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13362 (80 6185) Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě kanálů; Vydání: Listopad 2005
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 15382 (80 6194)
kat.č. 94300
Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití v dopravní infrastruktuře; EN 15382:2013
Platí od 2014-03-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 15382 (80 6194) Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití v dopravní infrastruktuře;Vydání: Srpen 2009
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 16416 (80 6200)
kat.č. 94304
Geosyntetické jílové izolace - Zjišťování indexu vodního toku - Metoda za použití přístroje s pružnou stěnou na měření propustnosti při konstantním tlaku; EN 16416:2013
Platí od 2014-03-01
Podrobnosti z ÚNMZzdroj: Věstník ÚNMZ