Nové normy 04/14

Dne 8. dubna bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (04/14) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro Vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. května 2014.

VYDANÉ ČSN

ČSN ISO 1999 (01 1620)
kat.č. 95149
Akustika - Odhad ztráty sluchu vlivem hluku
Vydání: Duben 2014
Jejím vydáním se zrušuje ČSN ISO 1999 (01 1620) Akustika. Stanovení expozice hluku na pracovišti a posouzení zhoršení sluchu vlivem hluku; Vydání: Leden 1993
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN ISO 10844 (01 1683)
kat.č. 94547
Akustika - Specifikace zkušebních drah pro měření hluku vyzařovaného silničními vozidly a jejich pneumatikami
Vydání: Duben 2014
Jejím vydáním se zrušuje ČSN ISO 10844 (01 1683) Akustika - Specifikace zkušebních drah pro měření hluku vyzařovaného silničními vozidly a jejich pneumatikami; Vydání: Květen 2011
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13496 (72 7105)
kat.č. 95141
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení mechanických vlastností skleněné síťoviny jako výztuže vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů s omítkou (ETICS)
Vydání: Duben 2014
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13496 (72 7105) Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení mechanických vlastností skleněné síťoviny; Vydání: Říjen 2003
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN ISO 12571 (73 0575)
kat.č. 95181
Tepelně-vlhkostní vlastnosti stavebních materiálů a výrobků - Stanovení hygroskopických sorpčních vlastností; (idt ISO 12571:2013)
Vydání: Duben 2014
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 12571 (73 0575) Tepelně vlhkostní vlastnosti stavebních materiálů a výrobků - Stanovení hygroskopických sorpčních vlastností; Vydání: Září 2001
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN 75 0905
kat.č. 95126
Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží
Vydání: Duben 2014
Jejím vydáním se zrušuje ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží; Vydání: Březen 2006
Podrobnosti z ÚNMZ

EVROPSKÉ A MEZINÁRODNÍ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

ČSN EN 15254-6 (73 0855)
kat.č. 95066
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Nenosné stěny - Část 6: Závěsové obvodové stěny+); EN 15254-6:2014
Platí od 2014-05-01
Podrobnosti z ÚNMZ

zdroj: Věstník ÚNMZ