Nové normy 05/13

Dne 7. května bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (05/13) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro Vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. června 2013.


VYDANÉ ČSN

ČSN EN 60695-11-3 (34 5615)
kat.č. 92580
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-3: Zkoušky plamenem - Zkouška plamenem o výkonu 500 W - Zařízení a metody ověřovacích zkoušek; (idt IEC 60695-11-3:2012)
Vydání: Květen 2013
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 62585 (36 8882)
kat.č. 92979
Elektroakustika - Metody určování korekcí k získání kmitočtové charakteristiky zvukoměru ve volném poli; (idt IEC 62585:2012)
Vydání: Květen 2013
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13162 ed. 2 (72 7201)
kat.č. 92926
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny (MW) - Specifikace
Vydání: Květen 2013
S účinností od 2013-09-01 se zrušuje ČSN EN 13162 (72 7201) Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny (MW) - Specifikace; Vydání: Srpen 2009
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13163 ed. 2 (72 7202)
kat.č. 92928
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) - Specifikace
Vydání: Květen 2013
S účinností od 2013-09-01 se zrušuje ČSN EN 13163 (72 7202) Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) - Specifikace; Vydání: Srpen 2009
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13164 ed. 2 (72 7203)
kat.č. 92930
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS) - Specifikace
Vydání: Květen 2013
S účinností od 2013-09-01 se zrušuje ČSN EN 13164 (72 7203) Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS) - Specifikace; Vydání: Srpen 2009
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13165 ed. 2 (72 7204)
kat.č. 92932
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé polyurethanové pěny (PU) - Specifikace
Vydání: Květen 2013
S účinností od 2013-09-01 se zrušuje ČSN EN 13165 (72 7204) Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé polyuretanové pěny (PUR) - Specifikace; Vydání: Srpen 2009
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13166 ed. 2 (72 7205)
kat.č. 92934
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z fenolické pěny (PF) - Specifikace
Vydání: Květen 2013
S účinností od 2013-09-01 se zrušuje ČSN EN 13166 (72 7205) Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné výrobky z fenolické pěny (PF) - Specifikace; Vydání: Srpen 2009
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13167 ed. 2 (72 7206)
kat.č. 92936
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového skla (CG) - Specifikace
Vydání: Květen 2013
S účinností od 2013-09-01 se zrušuje ČSN EN 13167 (72 7206) Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového skla (CG) - Specifikace; Vydání: Srpen 2009
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13168 ed. 2 (72 7207)
kat.č. 92938
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z dřevité vlny (WW) - Specifikace
Vydání: Květen 2013
S účinností od 2013-09-01 se zrušuje ČSN EN 13168 (72 7207) Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné výrobky z dřevité vlny (WW) - Specifikace; Vydání: Srpen 2009
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13169 ed. 2 (72 7208)
kat.č. 92940
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z desek z expandovaného perlitu (EPB) - Specifikace
Vydání: Květen 2013
S účinností od 2013-09-01 se zrušuje ČSN EN 13169 (72 7208) Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného perlitu (EPB) - Specifikace; Vydání: Srpen 2009
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13170 ed. 2 (72 7209)
kat.č. 92942
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného korku (ICB) - Specifikace
Vydání: Květen 2013
S účinností od 2013-09-01 se zrušuje ČSN EN 13170 (72 7209) Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného korku (ICB) - Specifikace; Vydání: Srpen 2009
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13171 ed. 2 (72 7210)
kat.č. 92944
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné dřevovláknité výrobky (WF) - Specifikace
Vydání: Květen 2013
S účinností od 2013-09-01 se zrušuje ČSN EN 13171 (72 7210) Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné dřevovláknité výrobky (WF) - Specifikace; Vydání: Srpen 2009
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 16069 (72 7239)
kat.č. 92767
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z polyethylenové pěny (PEF) - Specifikace
Vydání: Květen 2013
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 1991-1-2 NA ed. A (73 0035)
kat.č. 92815
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-2: General actions - Actions on structures exposed to fire
Vydání: Květen 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1991-1-2 NA ed. A (73 0035) National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-2: General actions - Actions on structures exposed to fire; Vydání: Listopad 2011
Podrobnosti z ÚNMZ


ZMĚNY ČSN

ČSN EN 13162 (72 7201)
kat.č. 92927
Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny (MW) - Specifikace
Vydání: Srpen 2009
Změna Z1
Vydání: Květen 2013
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13163 (72 7202)
kat.č. 92929
Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) - Specifikace
Vydání: Srpen 2009
Změna Z1
Vydání: Květen 2013
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13164 (72 7203)
kat.č. 92931
Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS) - Specifikace
Vydání: Srpen 2009
Změna Z1
Vydání: Květen 2013
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13165 (72 7204)
kat.č. 92933
Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé polyuretanové pěny (PUR) -  pecifikace
Vydání: Srpen 2009
Změna Z1
Vydání: Květen 2013
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13166 (72 7205)
kat.č. 92935
Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné výrobky z fenolické pěny (PF) - Specifikace
Vydání: Srpen 2009
Změna Z1
Vydání: Květen 2013
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13167 (72 7206)
kat.č. 92937
Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového skla (CG) - Specifikace
Vydání: Srpen 2009
Změna Z1
Vydání: Květen 2013
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13168 (72 7207)
kat.č. 92939
Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné výrobky z dřevité vlny (WW) - Specifikace
Vydání: Srpen 2009
Změna Z1
Vydání: Květen 2013
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13169 (72 7208)
kat.č. 92941
Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného perlitu (EPB) - Specifikace
Vydání: Srpen 2009
Změna Z1
Vydání: Květen 2013
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13170 (72 7209)
kat.č. 92943
Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného korku (ICB) - Specifikace
Vydání: Srpen 2009
Změna Z1
Vydání: Květen 2013
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13171 (72 7210)
kat.č. 92945
Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné dřevovláknité výrobky (WF) - Specifikace
Vydání: Srpen 2009
Změna Z1
Vydání: Květen 2013
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN 73 1901
kat.č. 92829
Navrhování střech - Základní ustanovení
Vydání: Únor 2011
Změna Z1
Vydání: Květen 2013
Podrobnosti z ÚNMZ


OPRAVY ČSN

ČSN EN 1991-1-2 (73 0035)
kat.č. 92814
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-2: Obecná zatížení - Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru
Vydání: Srpen 2004
Oprava 3; (idt EN 1991-1-2:2002/AC:2012 + EN 1991-1-2:2002/AC:2013)
Vydání: Květen 2013 (Oprava je vydána tiskem)


 

zdroj: Věstník ÚNMZ