Nové normy 04/13

Dne 8. dubna bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (04/13) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro Vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. května 2013.

VYDANÉ ČSN

ČSN EN 1264-2+A1 (06 0315)
kat.č. 92652
Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 2: Podlahové vytápění: Průkazné postupy pro stanovení tepelného výkonu výpočtovými a experimentálními metodami
Vydání: Duben 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1264-2 (06 0315) Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 2: Podlahové vytápění: Průkazné postupy pro stanovení tepelného výkonu výpočtovými a experimentálními metodami; Vydání: Červen 2009
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN ISO 12631 (73 0321)
kat.č. 92724
Tepelné chování lehkých obvodových plášťů - Výpočet součinitele prostupu tepla; (idt ISO 12631:2012)
Vydání: Duben 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13947 (73 0321) Tepelné chování lehkých obvodových plášťů - Výpočet součinitele prostupu tepla; Vydání: Červenec 200
Podrobnosti z ÚNMZ


ZMĚNY ČSN

ČSN 73 0532
kat.č. 92636
Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků - Požadavky
Vydání: Únor 2010
Změna Z1
Vydání: Duben 2013
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN 73 6101
kat.č. 92575
Projektování silnic a dálnic
Vydání: Říjen 2004
Změna Z2
Vydání: Duben 2013
Podrobnosti z ÚNMZ

OPRAVY ČSN

ČSN 75 9010
kat.č. 92660
Vsakovací zařízení srážkových vod
Vydání: Únor 2012
Oprava 1
Vydání: Duben 2013 (Oprava je vydána tiskem)

 

 

zdroj: Věstník ÚNMZ