Nové normy 03/13

Dne 8. března bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (03/13) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro Vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. dubna 2013.

VYDANÉ ČSN

ČSN IEC 60076-10-1 (35 1001)
kat.č. 92160
Výkonové transformátory - Část 10-1: Stanovení hladin hluku - Směrnice pro používání
Vydání: Březen 2013
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN ISO 6927 (72 2330)
kat.č. 92542
Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Tmely - Názvosloví; (idt ISO 6927:2012)
Vydání: Březen 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 26927 (72 2330) Stavební konstrukce. Těsnící hmoty - tmely. Názvosloví; Vydání: Prosinec 1993
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13469 (72 7214)
kat.č. 92510
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení ropustnosti vodní páry předem tvarované izolace potrubí
Vydání: Březen 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13469 (72 7214) Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení propustnosti vodní páry předem tvarované izolace potrubí; Vydání: Září 2002
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13472 (72 7217)
kat.č. 92509
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení krátkodobé nasákavosti předem tvarované izolace potrubí při částečném ponoření
Vydání: Březen 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13472 (72 7217) Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení krátkodobé nasákavosti předem tvarované izolace potrubí při částečném ponoření; Vydání: Září 2002
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 14706 (72 7221)
kat.č. 92512
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení nejvyšší provozní teploty
Vydání: Březen 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 14706 (72 7221) Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení nejvyšší provozní teploty; Vydání: Červenec 2006
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 14707 (72 7222)
kat.č. 92511
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení nejvyšší provozní teploty předem tvarované izolace potrubí
Vydání: Březen 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 14707+A1 (72 7222) Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení nejvyšší provozní teploty předem tvarované izolace potrubí; Vydání: Květen 2008
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN ISO 15927-6 (73 0315)
kat.č. 92269
Tepelně-vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 6: Kumulované teplotní rozdíly (denostupně); (idt ISO 15927-6:2007)
Vydání: Březen 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 15927-6 (73 0315) Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 6: Akumulované teplotní rozdíly (dennostupně); Vydání: Srpen 2008
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 1365-1 (73 0854)
kat.č. 92527
Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 1: Stěny
Vydání: Březen 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1365-1 (73 0854) Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 1: Stěny; Vydání: Květen 2000
Podrobnosti z ÚNMZ


ZMĚNY ČSN

ČSN EN 60695-4 ed. 2 (34 5615)
kat.č. 92277
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 4: Terminologie požárních zkoušek elektrotechnických výrobků
Vydání: Říjen 2007
Změna Z1
Vydání: Březen 2013
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 62035 (36 0220)
kat.č. 92505
Výbojové světelné zdroje (kromě zářivek) - Požadavky na bezpečnost
Vydání: Září 2000
Změna A2; (idt IEC 62035:1999/A2:2012)
Vydání: Březen 2013
Podrobnosti z ÚNMZ

 

zdroj: Věstník ÚNMZ