Nové normy 02/13

Dne 8. února bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (02/13) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro Vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. března 2013.

 

VYDANÉ ČSN
Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu.


ČSN EN 62305-2 ed. 2 (34 1390)
kat.č. 92053
Ochrana před bleskem - Část 2: Řízení rizika; (mod IEC 62305-2:2010)
Vydání: Únor 2013
S účinností od 2014-01-13 se zrušuje ČSN EN 62305-2 (34 1390) Ochrana před bleskem - Část 2: Řízení rizika
Vydání: Listopad 2006
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 795 (83 2628)
kat.č. 92288
Prostředky ochrany osob proti pádu - Kotvicí zařízení
Vydání: Únor 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 795 (83 2628) Ochrana proti pádům z výšky - Kotvicí zařízení - Požadavky a zkoušení
Vydání: Červen 1998
Podrobnosti z ÚNMZ


ZMĚNY ČSN

ČSN EN 62305-2 (34 1390)
kat.č. 92054
Ochrana před bleskem - Část 2: Řízení rizika
Vydání: Listopad 2006
Změna Z1
Vydání: Únor 2013
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN 73 0802
kat.č. 92243
Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty
Vydání: Květen 2009
Změna Z1
Vydání: Únor 2013
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN 73 0804
kat.č. 92265
Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty
Vydání: Únor 2010
Změna Z1
Vydání: Únor 2013
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN 73 0810
kat.č. 92240
Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení
Vydání: Duben 2009
Změna Z2
Vydání: Únor 2013
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN 73 0831
kat.č. 92242
Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory
Vydání: Červen 2011
Změna Z1
Vydání: Únor 2013
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN 73 0833
kat.č. 92238
Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování
Vydání: Září 2010
Změna Z1
Vydání: Únor 2013
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN 73 0834
kat.č. 92237
Požární bezpečnost staveb - Změny staveb
Vydání: Březen 2011
Změna Z2
Vydání: Únor 2013
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN 73 0835
kat.č. 92253
Požární bezpečnost staveb - Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče
Vydání: Duben 2006
Změna Z1
Vydání: Únor 2013
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN 73 0848
kat.č. 92252
Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody
Vydání: Duben 2009
Změna Z1
Vydání: Únor 2013
Podrobnosti z ÚNMZ

zdroj: Věstník ÚNMZ