Konference Izolace 2013 - nové informace

Konference Izolace 2013 se pomalu ale jistě blíží a tak Vás chceme informovat o všech novinkách a skutečnostech, které se na konfernci připravují. 

Jsme rádi, že se bude, stejně jako v minulých ročnících, pomáhat dobré věci. V rámci konfernce bude pořádána tombola, jejíž výtěžek bude věnován občanskému sdružení Dílna Eliáš. Dílna Eliáš provozuje chráněnou dílnu a denní stacionář, kde  umožňuje mentálně či fyzicky handicapovaným lidem začlenit se do společnosti a zařadit se do pracovního procesu s ohledem na jejich zvláštní situaci.

Jednou z novinek je poskytnutá záštita od ČKAIT. Věříme, že záštitu uděl ČKAIT konferenci Izolace mimo jiné i za dlouhodobě vysokou úroveň minulých ročníků a že ani připravovaný ročník nebude výjimkou. Sami již můžete posoudit, zda se tento předpoklad podaří dodržet, protože je připraven porgram, který si můžete prohlédnout na stránce o konferenci.

Pokud budete mít zájem, více prezentovat Vaši společnost, je možno ji v rámci konference vice zviditelnit. Možnosti reklamy jsou uvedeny také na stránce věnované konferenci.

Zájemci o konferenci Izolace 2013. Upozorňujeme, že registrace již probíhá a pokud si chcete zajistit snížené vložné, nezapomeňte se zaregistrovat do 31. 12. 2012.

Podrobnosti o konferenci Izolace 2013