Technika osvětlování XXV

Kdo byl 15. a 16. května v Plzni na naší nejstarší konferenci na osvětlování proto, aby se něco mohl dozvědět o osvětlení, jistě nebyl zklamán. Pro letošní Techniku osvětlování s jubilejním XXV. ročníkem připravili organizátoři několik novinek.

Konference, byla letos poprvé spojena s Elektrotechnickým seminářem. Dále se přestěhovala z Nečtin do  neméně krásného prostředí Kongresového centra Parkhotelu v Plzni a na paměť nedávno zesnulého významného odborníka na osvětlení doc. Ing. Josefa Lindy, CSc. (informace o Doc. Lindovi) byl přidán podtitul Dny Josefa Lindy. Další smutná zpráva, která bohužel na konferenci zazněla, bylo oznámení úmrtí Ing. arch. Matouška, dlouhodobého garanta a tvůrce norem na denní osvětlení.

Přestože se jednalo o XXV. ročník TO, nebylo programem jenom vzpomínání na doby minulé. Většina příspěvků se týkala témat aktuálních - jak vývoje nových světelných zdrojů, tak teoretických výzkumů a oblasti legislativy, jak to měla konference vytýčeno na pozvánce. Bylo zajímavé být pozván k debatě o výhodnosti nových světelných zdrojů mezi odborníky, jako jsou Prof. Habel, Prof. Sokanský, či Ing. Maixner. Velice zajímavé příspěvky zazněly i na témata, která s osvětlením na první pohled přímo nesouvisí jako je „blackout“ nebo naopak barevné vnímání světa.

Na závěr se sluší organizátorům, České společnosti pro osvětlování, regionální skupině Plzeň spolu se Zdravotním ústavem se sídlem v Plzni poděkovat za to, že připravili velice bohatý program, který byl ještě oproti inzerovanému programu rozšířen (celý program je možno prohlédnout níže).

Podrobnější zprávu o konferenci přinese časopis Světlo v čísle 4/2012.


Ing. Rudolf Bayer - Analýza spekter světelných diod

Ing. Jana Lepší; Ing. Pavel Stupka - Zkušenosti z měření denního a umělého osvětlení

Ing. Jiří Novotný - Revize evropských norem pro osvětlení a terminologii

Ing. Marcel Pelech - Postřehy ze zasedání TC 169/WG11 v Praze pro přípravu evropské normy na denní osvětlení

Prof. Ing. Jiří Habel, DrSc.; Ing. Petr Žák, Ph.D. - Vývojové tendence ve světelných zdrojích a svítidlech

Ing. Petr Niesig LED - svítidla pro všeobecné osvětlování - vývoj a další možnosti

Ing. Tomáš Maixner - Úskalí náhradních světelných zdrojů

Ing. Pavel Stupka - Změny v nové normě ČSN EN 12464-1 oproti stávajícímu stavu

Ing. Zuzana Mathauserová; Ing. Jana Lepší - Byty z hlediska předpisů a pohledu architektů

Mgr. Tomáš Fassati - Barevné světlo jako informace a desinformace

Ing. Karel Kuchta - Blackout - reálná hrozba nebo mýtus?

RNDr. Marie Juklová - Technika osvětlování a čas

Ing. Jan Šumpich; Ing. Tomáš Novák, Ph.D.; Ing. Zbyněk Karbol; Prof. Ing. Karel Sokanský, CSc. - Potenciál úspor elektrické energie spotřebované soustavami sdruženého osvětlení s využitím denního světla

Ing. Josef Kunc - Řízení osvětlení v budovách systémovou technikou KNX ve vazbě na další funkce

Štěpán Tyc - První univerzální stmívač pro všechny stmívatelné zdroje od firmy Hager

Ing. Vladimír Dvořáček - Je zákaz prodeje obyčejných žárovek v EU opodstatněný?

Ing. Jana Lepší - Novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, Vyhláška č. 238/2011 o stanovení hyg. požadavků na koupaliště, sauny...

Prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc. Světlo: Vliv na časový systém, pozornost a náladu

Doc. Ing. Baxant, Ph.D.; Ing. Jan Škoda, Ph.D. Digitální fotografie v praxi světelného technika

Ing. Pavel Staněk Sdružené osvětlení od návrhu k realizaci

Bc. Pavel Hudec Výklad nové normy ČSN EN 50539-11 a její dopad na konstrukci svodičů přepětí

Ing. Tomáš Příbek Zkušenosti hygienika s osvětlením provozoven péče o tělo