Nové normy 05/12

Dnes 7. května bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (05/12) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro Vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. června 2012.

 

NOVÉ NORMY 

ČSN IEC 60050-802 (33 0050)
kat.č. 90321
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 802: Ultrazvuk
Vydání: Květen 2012
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 60695-6-2 (34 5615)
kat.č. 90496
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 6-2: Ztemnění kouřem - Přehled a významnost zkušebních metod; (idt IEC 60695-6-2:2011)
Vydání: Květen 2012
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN 73 0845
kat.č. 90685
Požární bezpečnost staveb - Sklady
Vydání: Květen 2012; Jejím vydáním se zrušuje ČSN 73 0845 Požární bezpečnost staveb - Sklady; Vydání: Únor 1997
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN 74 4505
kat.č. 89997
Podlahy - Společná ustanovení
Vydání: Květen 2012; Jejím vydáním se zrušuje ČSN 74 4505 Podlahy - Společná ustanovení; Vydání: Červenec 2008
Podrobnosti z ÚNMZ

 

ZMĚNY NOREM

ČSN 36 0340-2 IEC 61-2
kat.č. 90505
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 2: Objímky
z 1991-05-10; Změna Z34; (idt EN 60061-2:1993/A42:2011); (idt IEC 60061-2:1969/A42:2011)
Vydání: Květen 2012
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN 36 0340-2 IEC 61-2
kat.č. 90504
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 2: Objímky
z 1991-05-10; Změna Z35; (idt EN 60061-2:1993/A43:2011); (idt IEC 60061-2:1969/A43:2011)
Vydání: Květen 2012
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN 36 0340-3 IEC 61-3
kat.č. 90646
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 3: Kalibry
z 1990-03-01; Změna Z35; (idt EN 60061-3:1993/A43:2011); (idt IEC 60061-3:1969/A43:2011)
Vydání: Květen 2012
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN 36 0340-3 IEC 61-3
kat.č. 90645
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 3: Kalibry 
z 1990-03-01; Změna Z36; (idt EN 60061-3:1993/A44:2011); (idt IEC 60061-3:1969/A44:2011)
Vydání: Květen 2012
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 60061-4 + A1 (36 0340)
kat.č. 90503
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 4: Směrnice a všeobecné informace
Vydání: Červenec 1997; Změna A14; (idt IEC 60061-4:1990/A14:2011); Vydání: Květen 2012
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN 73 0810
kat.č. 90686
Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení;
Vydání: Duben 2009; Změna Z1; Vydání: Květen 2012
Podrobnosti z ÚNMZ

 

EVROPSKÉ A MEZINÁRODNÍ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

ČSN EN 15726 (12 7022)
kat.č. 90268
Větrání budov - Rozptýlení vzduchu - Měření v pásmu pobytu osob v klimatizované/větrané místnosti pro hodnocení tepelných a akustických podmínek
EN 15726:2011
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13126-1 (16 6111)
kat.č. 90285
Stavební kování - Požadavky a zkušební metody pro okna a balkónové dveře - Část 1: Společné požadavky pro všechny typy kování
EN 13126-1:2011; Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13126-1 (16 6111) Stavební kování - Požadavky a zkušební metody pro okna a balkónové dveře - Část 1: Společné požadavky pro všechny typy kování; Vyhlášena: Srpen 2006
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13126-2 (16 6111)
kat.č. 90284
Stavební kování - Požadavky a zkušební metody pro okna a balkónové dveře - Část 2: Okenní klika - půloliva
EN 13126-2:2011
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13126-3 (16 6111)
kat.č. 90282
Stavební kování - Požadavky a zkušební metody pro okna a balkónové dveře - Část 3: Půloliva, používaná obzvláště pro sklopněotáčivé/otáčivé kování
EN 13126-3:2011
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13126-5 (16 6111)
kat.č. 90283
Stavební kování - Požadavky a zkušební metody pro okna a balkónové dveře - Část 5: Specifikace pro zařízení, která omezují otevírání oken (omezovače otevírání)
EN 13126-5:2011
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 15978 (73 0902)
kat.č. 90555
Udržitelnost staveb - Posuzování environmentálních vlastností budov - Výpočtová metoda+)
EN 15978:2011
Podrobnosti z ÚNMZ

 

zdroj: Věstník ÚNMZ