2. ročník Memoriálu Antonína Fajkoše

Časopis Střechy-Fasády-Izolace vyhlašuje 2. ročník soutěže pro studenty vysokých škol - Memoriál Antonína Fajkoše 2012 - o nejlepší studentskou práci zaměřenou na střechy.

Doc. Ing. Antonín Fajkoš, CSc. byl uznávaným mezinárodním odborníkem na problematiku plochých i šikmých střech.

Memoriál si klade za cíl přispět k popularizaci oboru střech a vyprofilování nových osobností a znalců v tomto oboru.

 

Soutěž je určena studentům všech vysokých škol v České a Slovenské republice. Studenti mohou přihlašovat své práce, projekty, detaily a semináře související se střechami. Lze přihlašovat všechny typy vysokoškolských prací (seminární, bakalářské, magisterské, diplomové apod.), které byly zpracovány v období od 1.9.2011 do 30.8.2012.

Soutěží se ve třech kategoriích:

  • grafická práce na téma STŘECHY
  • textová práce na téma STŘECHY
  • nejzajímavější detail STŘECHY.

Důraz je kladen na správnost technického řešení, proveditelnost a přehlednost zpracování.

Podrobnější informace najdete zde.

Soutěžní práce spolu s vyplněnou přihláškou zasílejte na adresu redakce časopisu Střechy-Fasády-Izolace nejpozději do 15.10.2012.

Slavnostní vyhlášení vítězů se uskuteční v únoru 2013 na konferenci Izolace v Praze. Vítězné práce budou zveřejněny v časopise Střechy-Fasády-Izolace.