Nové normy 04/12

V dubnu byl zveřejněn Věstník ÚNMZ se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro Vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. května 2012.

ČSN EN 490 ed. 2 (72 3240)
kat.č. 90324
Betonové tašky a tvarovky pro střešní krytiny a obklady stěn - Specifikace výrobku
Vydání: Duben 2012; S účinností od 1. 8. 2013 se zrušuje ČSN EN 490 (72 3240) vydaná v srpnu 2005
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 490 (72 3240)
kat.č. 90372
Betonové tašky a tvarovky pro střešní krytiny a obklady stěn - Specifikace výrobku
Vydání: Srpen 2005; Změna Z1; Vydání: Duben 2012; Ukončení: 1.8. 2013  
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 1991-1-3 (73 0035)
kat.č. 90217
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem
Vydání: Červen 2005; Změna Z4; Vydání: Duben 2012
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 1991-1-6 (73 0035)
kat.č. 90439
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-6: Obecná zatížení - Zatížení během provádění
Vydání: Říjen 2006; Změna Z4; Vydání: Duben 2012
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN 73 0540-2 (73 0540)
kat.č. 90408
Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky
Vydání: Říjen 2011; Změna Z1; Vydání: Duben 2012
Podrobnosti z ÚNMZ

 

zdroj: Věstník ÚNMZ