Ing. Marcel Pelech

Články

Hydrovibro izolace

Ing. Marcel Pelech A.W.A.L. s.r.o. )

Tento ne zcela známý termín izolace v sobě zahrnuje dva termíny, které je nutno splnit zároveň. Jedná se o vodotěsné izolace, které mají zároveň sloužit jako izolace zabraňující přenosu chvění z podloží do konstrukce budovy.

alt

Konec jednoho sporného rozsudku

Ing. Marcel Pelech

Jak již bylo inzerováno je v současné době platná novelizovaná vyhláška ČR 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. Mimo jiné je upraven i §13, který se zabývá prosluněním. Na základě původního znění, které bylo po jazykové stránce nešťastné a neodpovídalo původnímu záměru autora, byl…

Některá úskalí současné legislativy ve světelné technice

Ing. Marcel Pelech

ANOTACEV České republice potažmo v Československu je jak denní osvětlení tak oslunění zavedeno v normách a legislativě již dávno. Mohlo by se tedy zdát, že za tak dlouhou dobu nás již nemůže v dané oblasti nic překvapit, přesto opak může být spíše pravdou. Nejedná se ale o překvapení v rovině…

Právní důsledky světelnětechnických studií

Ing. Marcel Pelech

Stále se zahušťující zástavba v atraktivních částech měst vede nutně ke sporům, které se týkají zastínění stávající zástavby stavbami novými. Některé z těchto sporů končí až v soudních síních, kde již nerozhodují technické argumenty, ale špatně či dobře formulované zákony a vyhlášky. 1.1 …

Zkušenosti z měření neprůzvučnosti

Ing. Marcel Pelech

Názor, že splněním všech požadavků na neprůzvučnost konstrukcí nutně musí vést k celkové  spokojenosti klienta, nemusí být vždy pravda. Naopak v poslední době se množí stížnosti na nedostatečnou neprůzvučnost konstrukcí, přestože se toto měřením často neprokáže. 1.1 ÚvodV současnosti se…