Ing. Jitka Dostálová

Články

Užitné trávníky na střechách

Ing. Jitka Dostálová

Chce-li mít zákazník na střeše „trávu“, musí se odborník okamžitě ptát jakou – neboť pod pojmem „tráva“ může být míněna jak extenzívní zeleň, tak i intenzívní a obě tyto varianty se výrazně liší v požadavcích na konstrukci souvrství a také na údržbu. Základní otázkou je, zda chce mít investor na…

Základy navrhování zelených střech

Ing. Jitka Dostálová

Přednosti a význam zelených střechJeště před několika lety se na zelené střechy pohlíželo s určitou skepsí, postupně však v tomto způsobu nahlížení došlo k zásadnímu obratu a zelené střechy dnes nacházejí široké uplatnění. Již v roce 2003 bylo ozeleněno přibližně 12 milionů čtverečních metrů…

Zelené střešní pláště, ozelenění šikmých ploch

Ing. Jitka Dostálová

Modern green roof systems have been in place for aproximately thirty five years, and many reserchers expect these installations to last upwards of fifty years before they require significant repair or replacement. Optigreen (Optigrün international AG) was one of the first companies offering green…