Dr. Ing. Petr Jůn

Články

Konstrukční detaily s pomocí stěrkových izolací typu PMMA

Dr. Ing. Petr Jůn

Při rekonstrukcích, ale nejen při nich se potkáváme s konstrukčními detaily, které jsou velmi komplikované a mnohdy neřešitelné pomocí standardních postupů – tj. pomocí asfaltových nebo fóliových izolací. Takovéto detaily řešíme již několik let pomocí polymetylmetakrylárových materiálu – PMMA od…

alt