Ing. Marek Novotný, Ph.D.

Články

Život na střechách

Ing. Marek Novotný, Ph.D. A.W.A.L. s.r.o. )

Střechy je samozřejmě možné používat ke všem možným účelům pro zpříjemnění života. Střechy byly dalším obytným prostorem již od starověku a i v současné době se v některých částech Evropy tyto prostory řádně využívají až do dnešních dnů.Stejně tak u i nás se konečně střechy začínají více využívat a…

alt

Poruchy vodotěsných izolací spodní stavby

Ing. Marek Novotný, Ph.D. A.W.A.L. s.r.o. )

Vodotěsné izolace spodní stavby, když se porouchají, tak je průšvih a velký. Rád bych hned v prvních větách připomenul, že poruch vodotěsných izolací spodních staveb jsou velmi časté, jsou kombinované s výraznými náklady na sanace a opravy. V současné době není možné jednoznačně stanovit, který…

alt

Šikmé střechy, poruchy krytiny

Ing. Marek Novotný, Ph.D.

Jednou ze standardních krytin jsou šablony na cementové bázi vyztužené vlákny. Tato vlákna byla na bázi azbestu, který z technického hlediska fungoval naprosto bezproblémově, ale z hlediska zdravotního byl pohromou. Proto se přistoupilo k různým náhražkám, které fungovaly špatně nebo vůbec ne…

alt

Konference Izolace 2014 - pohled odborného garanta

Ing. Marek Novotný, Ph.D.

Na začátek zhodnocení bych jako odborný garant konference Izolace 2014 rád poděkovat všem, kteří se na konferenci zúčastnili a doufáme, že si odnesli cenné informace. Hned potom bych rád poděkoval všem přednášejícím, kteří udrželi kvalitu přednášek tak, aby přednášky měly posluchačům co říci a…

alt

Poruchy šikmých střech

Ing. Marek Novotný, Ph.D.

Tématem, které je prakticky bezbřehé jsou poruchy šikmých střech. Lze říci, že pestrost možností je možná i větší než u poruch plochých střech. U šikmých střech lze očekávat poruchy nosných konstrukcí, krovů a jejich částí. Tak jak je patrné na tomto obrázku je výrazná hniloba nosných…

alt